5 års jubileum – save the date

(English below)

 

UppX bjuder härmed in till 5-årskalas!

 

Att fylla 5 år är stort, särskilt som studentförening. När 5 år är längden på några av de längsta programmen vid Uppsala Universitet innebär det av de som började sin tid som studenter med oss nu kan ha tagit examen. Att vi som studentförening fortfarande kan finnas kvar är tack vare det engagemang och den energi vi får från våra medlemmar. Vi hoppas på att fortfarande vara en mötesplats för extremsport- och outdoorintresserade studenter även om ytterligare 5 år, och vad bättre än att fira in dessa med er! 

 

Vi planerar en sittning och övernattning på Norreda Torp! Fördrink, middag, bastu och givetvis frukost ingår! Önskar man något alkolhaltigt till middagen är man välkommen att ta med det.

 

Vi inleder klockan 15 med spel och lekar, middagen börjar 18! Kvällen lär innehålla båda bad och bastu, packa kläder därefter. Vi har Norreda torp till 12 på söndagen. Klädsen är fri, men teman i stil med Extrem och 5-årskalas uppmuntras!

 

Du kommer till Norreda med bil (30 min) eller buss 809 till Funbo Kyrka och 7 km gång. Vi kan även lösa med hämnting från bussstationen. Antalet sängar är något begränsat, men det finns mycket utrymme för att ta med madrass eller liggunderlag.

 

Ingår: Fördrink, middag, sovplats, bastu och frukost.

När: 12 oktober, 15:00

Var: Norreda Torp

Utrustning: Sovgrejer (madras/liggunderlag, sovsäck eller täcke och kudde), badkläder och handduk

Krav på förkunskaper: Nej! Det är en kväll för båda gamla rävar och nya nyfikna!

UppX medlemskap krävs: Ja! Bli medlem på http://uppx.se/medlem/  

Pris: 325kr

Anmälan: Giltid när betalning erhållits, stänger lördag den 5e. 

 

UppX hereby invites you to celebrate our 5-year anniversary!

 

To become 5 years old is huge, especially as a student organisation. When 5 years is the lenght of some of the longest programs att Uppsala University, this means that a lot of students that started with us now might have graduated. That we as a student organisation still exist and thrive is all thanks to the energy and commitment from our members. We hope to still be a natural meeting space for extreme- and outdoorenthusiasts in another 5 years, come help kick these of with a party!

 

We are planning a seating and stayover at Norreda Torp. Welcome drink, dinner, sauna and of course breakfast is included. If someone wishes something with alcohol to drink to the dinner, you are welcome to bring it with you.

 

We start of the night at 15 with some games, the dinner starts at 18! The evening might bring both bathing and sauna, pack appropriate! We have rented Norreda Torp until 12 the next day. Free dresscode, but themes along Extreme and 5-year party are encouraged!

 

You can reach Norreda Torp either by car (30 min) or bus 809 to Funbo Kyrka and a 7km walk. We can also arrange pickup from the bus station. The beds are somewhat limited, but there is ample space for mattresses and camping mats.

 

Included: Welcome drink, dinner, stayover, sauna and breakfast!

When: October 12th, 15:00

Where: Norreda Torp

Gear: Sleeping stuff (mattress/camping mat, sleeping bag/pillow and blanket)

Prior experience required: None! Old timeys and new folks welcome alike!

UppX membership required: Yes! Become a member at http://uppx.se/medlem/

Price: 325kr

Registration: Valid when payment is done, closes saturday the 5th 

UppX