Årsmöte – Back on track!

**Uppdaterat datum! Med reservation för ev utemöte alternativt distansmöte!**

Nu är det dags för årsmöte!
(English below.)

Detta äger rum den 6/9, 16:00 i Värmlands nations läsesal. Under mötet kommer vi presentera året som gått samt tillsätta en ny styrelse. Det sistnämnda är givetvis det viktigaste, och för att söka till styrelsen kontaktar man valberedningen på valberedning@uppx.se! Man är väldigt välkommen för att lyssna, lära känna UppX, äta fika, motionera och rösta!

I styrelsen sitter 10 personer med lite olika roller, som tillsammans arbetar för att driva föreningen och skapa evenemang. Vi är för det mesta svensktalande och träffas träffas för möte varannan vecka (ca 2h). Tiden vi lägger ner varierar givetvis, vi har alla heltidssysselsättningar och gör detta på vår fritid. Utöver styrelsemöten tillkommer eventplanering, postspecifika ansvarsområden och så givetvis event! Det tar ytterligare någon timme per vecka. Vi ser också till ha ha teambuilding samt vidareutbilda oss. Teambuilding blir gärna skidresor och årets stora utbildningsresa gick till Åre Lavincenter som bjöd på lavinkunskap och HLR-kurs, tack vare medel från SAIF:s Idrottslyftet! Man förväntas således inte bekosta dyra utbildningar själv, det är en viktig del av att vara en bra och säker ledare på våra event! I och med att vi också leder event som kostar pengar för oss tillkommer en viss subventionering för styrelsemedlemmar. Nedan kommer våra postbeskrivningar!

Time for our yearly meeting!

The meeting is the 6th of September, 16:00 in Värmlands nations reading hall. During the meeting we will present the year that was and elect a new board.. The last part is also the most important, to become a board member please contact valberedning@uppx.se. You are very welcome to listen, get to know UppX, eat fika, propose ideas and vote!

In the board there are 10 people with somewhat different roles working together to run the organisation and create event! We are mostly native swedish speakers och gather for meetings every 2 weeks (approximately 2h). The time we put in varies, we all have full time occupations and do this on our free time. Beyond meetings we plan events, have post specific responsibilities and of course attend events! This adds an hour or two to our weekly schedule. Furthermore, we make sure to have fun at teambuildings and further educate ourselves. Teambuilding might mean skiing and this year we went to Åre Lavincenter for avalanche training and a CPR-exercise. You are not expected to pay for expensive training programs yourself, it’s an important part of being a good and safe leader on our events! Since we host events that cost money we have a board member subsidization. Below are our board descriptions!

Poster/posts:

Ordförande – Leda arbetet inom styrelsen och ha huvudansvar för föreningsverksamheten. Ansvara för att stadgar följs, att fördela arbetsuppgifter och att dessa utförs. I praktiken innebär det att varje vecka leda mötena, hålla koll på vad som behövs tas upp varje vecka och se till att det vi beslutar på mötena verkligen genomförs.

Vice Ordförande – Främsta roll är att fungera som avlastare för Ordförande och Kassör. Alltså, att hjälpa dessa då de har extra mycket att göra samt hoppa in i ordföranderollen om denne inte kan närvara vid möte eller liknande. Utöver detta har Vice ordförande samma uppgifter som övriga styrelsemedlemmar och deltar i planering av event och olika aktiviteter.

Kassör – Ansvara för föreningens ekonomi. Ha hand om föreningskontot och redovisningen. I detta inkluderas att registrera inkomna betalningar varje vecka. Planera budget i samråd med övriga styrelsemedlemmar och se till att denna efterföljs. Kassören är firmatecknare tillsammans med Ordförande.

Webbansvarig – Ansvara för medlemsregister, e-postkonton, IdrottOnline och hemsida. Ansvara för hemsidans layout, att funktionerna fungerar som de ska samt utveckla dessa efter behov. Webbansvarig ansvarar även för att innehållet är uppdaterat och aktuellt. Att lägga upp event, nyheter och bildgalleri kan alla i styrelsen göra men webbansvarig ser till att det görs på rätt sätt. Hemsidan använder WordPress, Webbansvarig bör ha grundläggande kunskaper i hur WordPress fungerar med teman, short-codes etc. Det är även en fördel att kunna html, css, php samt sql.

Marknadsföringsansvarig – Se till att medlemmarna får den information de har rätt till och behöver. Det inkluderar, men är inte begränsat till, att skriva nyhetsbrev. Marknadsföringsansvarig har även ansvar för att information kommer ut till icke medlemmar/blivande medlemmar. Detta i form av marknadsföring via Facebook, affischer, kläder/tygmärken etc. Ett ytterligare ansvarsområde är kontakt med företag, exempelvis Inter Sport för kläder och Aktivt Uteliv för friluftsutrustning. Det är ett plus om marknadsföringsansvarig har lätt för att formulera sig skriftligt både på svenska och engelska.

Styrelseledamot (3st) – Hjälpa i styrelsen med att planera och organisera olika event samt är allt-i-allo om någon annan i styrelsen behöver hjälp. Du ansvarar för de större eventen, såsom Skidtestarhelgen i Sälen och Surfresan. Den huvudsakliga uppgiften är att verka för föreningens vision. ( http://uppx.se/om-uppx/ )

Sekreterare – Föra protokoll vid varje möte, ha koll på mail och se till att rätt person svarar på inkomna mail samt annat administrativt arbete såsom att söka bidrag, söka LOK-stöd etc.

Medieansvarig – Ha det övergripande ansvaret för att se till att event dokumenteras samt redigera och publicera foton och/eller filmer från våra event. Medieansvarig har även ansvar för uppdateringar på vårt instagramkonto och våra bildalbum på hemsida och facebook. Du ska självklart ha ett intresse för foto och film och det är ett plus om du har någon form av tidigare erfarenhet av fotografering, filmning och/eller redigering.

UppX