Expedition Survival

(See English below)
Är du en överlevare? Nu är det upp till bevis.
Vi kommer att fylla två bilar med två lag á 4 personer, sätta på er ögonbindel och släppa er på okänd plats i de sveländska skogarna. Med endast varandra ska ni ta er tillbaka till civilisationen.

Få har dött av att kämpa vidare, fler däremot av att ge upp. Har du vad som krävs?

När: Fredag 22 november kl 16.00 till söndag 24 november kl 16.00
Var: Vi samlas på ekonomikums parkering
Pris: 450 kr
Vad som ingår: Transport dit ni ska och 1 GPS per lag för nödsituationer
Att ha med: Sovsäck, liggunderlag, vatten, ryggsäck, varma och torra kläder, kniv, tändstål. INGENTING ANNAT.
Medlemskap i UppX ett krav? JA! Är du inte medlem redan så blir du det här: uppx.se/medlem (det kostar bara 50 kr för ett år)
Anmälan: http://uppx.se/anmalan-expedition-survival/ (Öppnar 31 oktober kl 20.00)
Reservlista: http://uppx.se/reservlista-expedition-survival/ (Endast om anmälningslistan är full)

———–

Are you a survivor? Now, it is time to find out.
We will fill two cars with two teams of 4 persons, blindfold you and drop you in an unknown place in the swedish forests. With support only from each other you shall return to civilization.

Do you have what it takes?

When: Friday November 22 at 4 pm to Sunday November 24 at 5 pm
Where: We meet at Ekonomikums parking lot
Price: 450 kr
What’s included: Transport and 1 GPS per team for emergency situations
To bring: Sleeping bag, sleeping mattress, water, backpack, warm and dry clothes, knife, sparkling steel. NOTHING ELSE.
Membership in UppX a requirement? YES! If you are not already a member, you will be here: uppx.se/member
Registration: http://uppx.se/anmalan-expedition-survival/ (Opens October 31 at 8pm)
Reserve list: http://uppx.se/reservlista-expedition-survival/ (Only if the registration list is full)

UppX