Traildistans del 3: Fjällöpning i Sylmassivet

(English below)

Äntligen! Här kommer motivationen för att löpträna i sommar: det är dags för UppX att springa i de svenska/norska gränsfjällen!

Vi kickstartar nämligen höstterminen med ett löpblock i tre delar med fokus på långdistans/terräng. Blocket kommer att avslutas med en långhelg i de norska och jämtländska fjällen (Sylmassivet) där vi springer i fyra dagar mellan stugor. Förhoppningsvis kommer vi i lagom tid för att få uppleva fjällens vackra höstfärger!

För att få den bästa löpupplevelsen kommer vi packa lätt. Därför kommer vi köpa all mat på fjällstationerna. Det som är bra att ha med sig i ryggan är energibars/snacks, överdragskläder och en kåsa (vatten dricker vi ur bäckarna längs vägen). Det går att fylla på i butikerna på fjällstationerna (dock är de ganska dyra).

Det är viktigt att du har erfarenhet av löpning och att springa långt. Att komma ihåg är att det inte är bråttom på fjället så vi kommer att hålla ett lugnt tempo för att kunna njuta ordentligt! Viktigt är dock att du orkar hålla igång 4 dagar i rad. Det finns 10 platser och vi kommer troligtvis att jogga i mindre grupper beroende på tempo.

Boka även in datumen för del 1 och 2 i löpblocket (eventen släpps senare i sommar), där del 1 kommer vara backträning 27 augusti och del 2 vara långdistans på Upplandsleden 8 september.

Preliminärt upplägg:
Dag 1: Ankomst Storulvån Fjällstation kl 09:45
StorulvånStorerikvollen (27 km)
Dag 2: StorerikvollenNedalshytta (23,5 km)
Om vädret tillåter: bestigning av Storsylen för de som orkar (9 km t.o.r., 760 höjdmeter)
Dag 3: Nedalshyttan → Sylarna (18 km) genom det legendariska Ekorrpasset
Om vädret tillåter: en avstickare upp på Ekorrkammen upp mot Storsola
BASTU!
Dag 4: Sylarna → Storulvån (16 km)
För den som orkar kan vi göra en förmiddagstur till foten av Sylglaciären innan vi springer ned till Storulvån.
Avfärd Storulvån Fjällstation kl. 18:00.


När: Onsdag 11/9 kl 23.30 – Måndag 15/9 kl 06.00
Var: Samling Uppsala centralstation (tåget avgår 23.40)
Vad som ingår: Transport tåg t/r, boende på fjällstationer 3 nätter
Pris: ~2500 kr (fast pris kommer efter bokning av tåg och boende)
Utrustning: Löparskor (helst terrängsko med bra grepp i sulan), ryggsäck bekväm att springa med, sovsäckslakan, springkläder för fjällen (utförligare packlista skickas ut efter anmälan)
Erfarenhet ett krav? Ja! Du ska vara van vid att springa längre distanser och inte ha något problem med att springa flera dagar i rad.
Anmälan: http://uppx.se/anmalan-lopningshelg-2019/ (Öppnar 12 juli kl 20.00)
Reservlista: http://uppx.se/anmalan-lopningshelg-2019-reservlista/ (OBS endast om anmälningslistan är full)
Medlemsskap i UppX ett krav? Ja! Bli medlem om du inte redan är det på uppx.se/medlem (det kostar bara 50kr).


——


Finally! Here comes the motivation to train trail running this summer: it is time for UppX to run in the Swedish and Norwegian border mountains!

We jumpstart the autumn semester with a running block in three parts focusing on long distance/trail running. The block will end with a weekend in the mountains of western Jämtland and Norway where we will run for four days between lodges. Hopefully we will experience the sparkling autumn colors of the mountains!

To make running as comfortable as possible, it is important that we pack light. Therefore, we will buy all the food in the cabins. What is good to bring with you is energy bars/snacks and a shell. It is possible to refill this in the stores in cabins (though they are quite expensive).

It is important that you have experience of running long-distance. It is important to remember that we are not in a hurry in the mountains so we will keep a slow pace to be able to enjoy the trip properly! But it is essential that you have endurance to run 4 days in a row. We have 10 spots available and we will probably jog in smaller groups based on pace.

Also remember to book the dates for the first and second part of the running block (these events will be released later this summer), where part one will be hill training at 27th of August and part 2 be long distance trail running on Upplandsleden 8 September.

Preliminary schedule:
Departure with train from Uppsala 23.40
Day 1: Arrival Storulvån Fjällstation at 09:45
StorulvånStorerikvollen (27 km)
Day 2: StorerikvollenNedalshytta (23.5 km)
If the weather permits: ascending Storsylen for those who have the energy (9 km, 760 vertical meters)
Day 3: NedalshyttanSylarna (18 km) over the legendary Ekorrpasset (Squirrel’s pass)
If the weather permits: we can do a detour on the Ekorrkammen (Squirrel’s ridge) towards Storsola(Great Sun mountain)
SAUNA!
Day 4: SylarnaStorulvån (16 km)
If your legs still feel fresh we can do a morning tour to the foot of Sylglaciären (the local glacier) before running down to Storulvån.
Departure from Storulvån Fjällstation at. 18:00.
Arrival to Uppsala at 06:00 Monday morning


When: Wednesday 11/9 at 23:30 – Monday 15/9 at 06.00
Where: We meet at Uppsala central station (train leaves at 23.40)
What is included: Transport train, accommodation at mountain lodges 3 nights
Price: ~ 2500 SEK (fixed price comes after booking of train and accommodation)
Equipment: Running shoes (preferable trail style with decent grip), backpack comfortable to run with, sleeping bag sheets (blankets are provided by the huts), running clothes for the mountains (more detailed packaging is sent out after registration)
Experience a requirement? Yes! You should be used to running longer distances and not having any problems with running several days in a row.
Registration: http://uppx.se/anmalan-lopningshelg-2019/ (Open July 12 at 20:00)
Waiting list: http://uppx.se/anmalan-lopningshelg-2019-reservlista/ (only if registration is full)
Membership in UppX a requirement? Yes! Become a member if you are not already at uppx.se/medlem (it only costs 50kr).

UppX