Social Distancing Thursday – Hittaut!

(See English below)
Det kan inte ha gått någon UppX-are förbi att vi har drabbats av en pandemi och att vi alla ska hjälpa till att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Det innebär bl.a. social distansering. UppX har ställt in samtliga planerade resor under våren och kommer inte ordna några större event. Men! Som Folkhälsomyndigheten skrev 2 april: Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta.
 
UppX ordnar därför under våren, så länge situationen tillåter, “social distancing Thursdays”. Varje torsdag gör vi någonting kul tillsammans, och självklart gör vi det utomhus. Det är viktigt att vi alla följer följande försiktighetsåtgärder:
Om du känner DET MINSTA symptom (hosta, halsont, feber, huvudvärk, etc), STANNA HEMMA! Håll avstånd (minst en meter) under hela aktiviteten
 
Varje aktivitet kommer att göras i grupper om max 10 personer. Skulle vi bli några fler deltagare delar vi in oss i mindre grupper. Totalt kommer vi aldrig vara fler än 20.
 
Torsdag den 28 maj kör vi Hittatut! Hittaut är Uppsalas största friskvårdsprojekt (3400
registrerade deltagare 2019) där du och andra UppXare får god tränning, upptäcker nya platser. Det finns 160 checkpoints på vackra och intressanta platser runt om i Uppsala och den 30 april delar vi ut vår detaljerade karta över Uppsala där våra checkpoints är markerade. Kartan finns vid kartställ runt om i Uppsala (se aktuell lista på Hittaut websidan). Din uppgift är att med hjälp av kartan och/eller en GPS leta rätt på dessa checkpoints. På www.hittaut.nu/uppsala registrerar du sedan den bokstav som finns angiven vid varje checkpoint som ett kvitto på att du varit där. Ju fler checkpoints du tar, desto bättre träning och desto större chans att vinna fina priser!
 
Vi samlas kl 17:30 utanför ICA Rosendal. Vi gör en snabb genomgång av kartan, karttecken och grunderna i orientering med hjälp av elitorienterare Mats Troeng då ska vi dela oss upp i små grupper av två eller tre att hitta kontroller i Ultunaområdet! 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76
 
When: 17:30
Where: Meet up outside ICA Rosendal at Torgny Segerstedts Allé 25, 756 44 Uppsala
 
När: 17:30
Var: ICA Rosendal at Torgny Segerstedts Allé 25, 756 44 Uppsala
Ta med: Hittaut kartan eller mobil med Hittaut appen
För vem: Alla friska som behöver få lite social kontakt och frisk luft(nybörjare/erfaren?)
Kostar: Gratis!
Medlemskap i UppX ett krav? Ja! Du blir enkelt medlem här: uppx.se/blimedlem. Det kostar bara 50 kr för medlemskap fram till augusti.
Anmälan: http://uppx.se/anmalan-torsdags-hittaut-vt20/
 
No one in UppX can have missed that there is a pandemic and that we all shall help with decrease the spreading of covid-19, meaning i.e. social distancing. UppX have cancelled all of the trips that was planned for the spring and we will not do any bigger events. However! As Folkhälsomyndigheten wrote April 2nd: Physical activity is good for the public health and it is important that sport and exercise can continue.
 
UppX will therefore, as long as the situation permits, arrange social distancing Thursdays. This means that every Thursday we do something fun together. Of course we do it outdoors. It is essential that we take following actions:
 
If you feel even the slightest unwell with cold symptoms, cough, bad throat, headache or fever, STAY HOME! Keep your distance (at least one meter) during the whole activity
 
Every activity will be done in groups of maximum 10 people. If we would be more participants we divide in smaller groups. In total, we will never be more than 20.
 
Thursday 28 May we will meet up to do Hittaut together! Hittaut is Uppsala’s largest wellness project (3400 registered users in 2019) where you and your friends get exercise as you find new places around Uppsala. There are over 160 checkpoints at beautiful and interesting sites around Uppsala and the map can be found in map racks at different locations around Uppsala (see the Hittaut website for details). Your task is to use the map or your GPS device to find these checkpoints. The map is also available as a mobile app. You register the checkpoints by entering a letter code at the website in the app. The more checkpoints you’ll find, the more training you’ll get and the bigger the chance to win prizes (each registration counts as an entry to the monthly lottery of prizes!).
 
 
We meet at 17:30 outside ICA Rosendal. First we will have a quick go through of the map, the symbols on the map and orienteering basics with the help of elite orienterer Mats Troeng. Then we will split up into groups of two or three and go off to find the checkpoints in Ultuna! 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76
 
When: 17:30
Where: Meet up outside ICA Rosendal at Torgny Segerstedts Allé 25, 756 44 Uppsala
To bring: Hittaut Map or Hittaut mobile app. We will bring extra maps for people who do not already have them.
For who: All symptomfree that needs some social contact and fresh air
Cost. Free!
Membership in UppX a demand? Yes! You easily become a member here: uppx.se/blimedlem. It only costs 50 SEK and your membership is valid until august.
Registration: http://uppx.se/anmalan-torsdags-hittaut-vt20/
UppX