Traildistans del 1: Höstlöpning längs Upplandsleden

ENGLISH BELOW
 
Hösten närmar sig och det är dags för terminens första block: distanslöpning. Blocket är indelat i tre delar: stiglöpning på Upplandsleden, backdistans, och slutligen en långhelg med fjällöpning i Sylarna. Har du ännu inte upplevt tjusningen med distanslöpning så är det hög tid nu! Är du en van ultralöpare så är här också ett ypperligt tillfälle till att träffa likasinnade. Och som alltid i blocken så går det lika bra att komma på ett event som alla tre!
 
Vad är då distanslöpning? Kort och gott är det löpning under lång tid och vid låg intensitet. Man brukar säga att ett distanspass är 2 – 4 timmar i snacktempo, men beroende på träningsnivå så kan det vara kortare/längre. Det härliga med distanslöpning är att du kan ta dig ut i skog och natur och njuta ordentligt av upplevelsen!
 
Del 1: Höstlöpning på Upplandsleden
Vi kickstartar blocket med traildistans. Vi har en härligt heldag framför oss i de uppländska skogarna. Ta med dig vatten att dricka och något gott att äta till lunch så att du har energi för hela dagen. Tempot kommer vara lugnt (snacktempo) och underlaget stigar/grusväg. Vi tar oss gemensamt ut till start och springer i helgrupp eller mindre grupper beroende på nivå.
 
Vi tar pendeln till Knivsta och springer därifrån tillbaka till Uppsala (etapp 11, upplandsleden). Sträckan går genom öppen odlingsbygd och härlig hällmarksskog, förbi Lunsentorpet till Flottsund. Därifrån springer vi genom Hågadalen tillbaka till Flogsta. Vill man ta sig tillbaka till Uppsala med buss från Flottsund går det också bra.
 
Knivsta – Flottsund: 17,5 km
Knivsta – Flogsta: 29 km
 
Vi samlas på Uppsala centralstation och tar pendeltåget som går till Knivsta kl 08:54.
 
Du kan läsa mer om etappen på upplandsleden här: http://www.upplandsstiftelsen.se/etapper/etapp-11-lunsentorpetknivsta__5252
 
När: Söndag 1/9 kl 08:45 – ~ 15:00 (beroende på tempo)
Var: Samling Uppsala centralstation
Pris: Gratis! (Självkostnadspris för tåg/buss)
Utrustning: Löparskor (helst terrängsko med bra grepp i sulan), ryggsäck bekväm att springa, matsäck och vatten, kläder efter väder
Anmälan: http://uppx.se/traildistans-del-1-hostlopning-langs-upplandsleden/
Reservlista: http://uppx.se/traildistans-del-1-hostlopning-langs-upplandsleden-reservlista/ (endast om anmälningslistan är full)
Medlemsskap i UppX ett krav? Ja! Bli medlem om du inte redan är det på uppx.se/medlem (det kostar bara 50kr).
 
—-
 
Autumn is approaching and it’s time for the first block of the semester: distance running. The block is divided into three parts: trail run on Upplandsleden, back distance, and finally a long weekend with mountain running in Sylarna. If you have not yet experienced the pros with distance running, it is high time now! And if you are an experienced ultra runner this is also an excellent opportunity to meet like-minded people. As always in the blocks, you can as well attend to only one of the parts as all of them.
 
What, then, is distance running? In short, it is running for a long time and at low intensity. It is usually said that you run approx. 2 – 4 hours at a pace that allow you to talk, but depending on the training level it may be shorter / longer. The great thing about distance running is that you can go out in the woods and nature for a long time and just enjoy!
 
Part 1: Autumn run on Upplandsleden
We start the block with trail distance. We have a wonderful full day ahead of us in the upland forests. Bring water to drink and something to eat for lunch so you have the energy for the whole day. The pace will be calm (talking pace) and we will run on trails/gravel road. We either run all together or small groups depending on the level.
 
We take the train to Knivsta and run from there back to Uppsala (part 11 of the upland trail). The route goes through open countryside and rocky forest, past Lunsentorpet to Flottsund. From there we run through Hågadalen back to Flogsta. If you want to get back to Uppsala by bus from Flottsund, you can also do that.
 
Distances:
Knivsta – Flottsund: 17.5 km
Knivsta – Flogsta: 29 km
 
We meet at Uppsala Central Station and take the train which goes to Knivsta at 08:54.
 
You can read more about the part at Upplandsleden here: http://www.upplandsstiftelsen.se/etapper/etapp-11-lunsentorpetknivsta__5252
 
When: Sunday 1/9 08:45 – ~ 15:00 (depending on pace)
Where: We meet at Uppsala Central Station
Price: Free! (Train / bus self cost)
Equipment: Running shoes (preferably with good grip in the sole), backpack comfortable to run with, lunch and water, clothes according to the weather)
Registration: http://uppx.se/traildistans-del-1-hostlopning-langs-upplandsleden/
Reserve list: http://uppx.se/traildistans-del-1-hostlopning-langs-upplandsleden-reservlista/ (only if registration list above is full)
Membership in UppX a requirement? Yes! Become a member if you are not already at uppx.se/member (it costs only SEK 50).
 
UppX