Traildistans del 2: Backdistans

ENGLISH BELOW
 
Hösten närmar sig och det är dags för terminens första block: distanslöpning. Blocket är indelat i tre delar: stiglöpning på Upplandsleden, backdistans, och slutligen en långhelg med fjällöpning i Sylarna. Har du ännu inte upplevt tjusningen med distanslöpning så är det hög tid nu! Är du en van ultralöpare så är här också ett ypperligt tillfälle till att träffa likasinnade. Och som alltid i blocken så går det lika bra att komma på ett event som alla tre!
 
Vad är då distanslöpning? Kort och gott är det löpning under lång tid och vid låg intensitet. Man brukar säga att ett distanspass är 2 – 4 timmar i snacktempo, men beroende på träningsnivå så kan det vara kortare/längre. Det härliga med distanslöpning är att du kan ta dig ut i skog och natur och njuta ordentligt av upplevelsen!
 
Del 2: Backdistans
I andra delen av blocket är det dags för backdistans. Att springa backe i distanslöpning är inte alls samma sak som att springa backintervaller. Vid distanslöpning gås det nämligen uppför och det gäller att ha rätt teknik i nedförsbackarna för att undvika skador.
 
Vi kommer att springa tillsammans i Sunnerstaåsen, en sträcka på ca 1 mil med drygt 350 höjdmeter.
Under passet fokuserar vi på att gå/springa uppför, vad vi har för löpteknik i nedförsbackarna, samt hur det känns rent fysiskt.
 
När: Torsdag 5/9 kl 18.00 – 20.00
Var: Sunnerstastugan/parkeringen vid Gropen
Pris: Gratis!
Utrustning: Löparskor (helst terrängsko med bra grepp i sulan)
Anmälan: http://uppx.se/traildistans-del-2-backdistans-i-sunnersta/ Öppnar torsdag 29 aug kl 18.00
Reservlist: http://uppx.se/traildistans-del-2-backdistans-i-sunnersta-reservlista/ (endast om anmälningslistan är full)
Medlemsskap i UppX ett krav? Ja! Bli medlem om du inte redan är det på uppx.se/medlem (det kostar bara 50kr).
 
—-
 
Autumn is approaching and it’s time for the first block of the semester: distance running. The block is divided into three parts: trail run on Upplandsleden, back distance, and finally a long weekend with mountain running in Sylarna. If you have not yet experienced the pros with distance running, it is high time now! And if you are an experienced ultra runner this is also an excellent opportunity to meet like-minded people. As always in the blocks, you can as well attend to only one of the parts as all of them.
 
What, then, is distance running? In short, it is running for a long time and at low intensity. It is usually said that you run approx. 2 – 4 hours at a pace that allow you to talk, but depending on the training level it may be shorter / longer. The great thing about distance running is that you can go out in the woods and nature for a long time and just enjoy!
 
Part 2: The second part of the block will be back distance. Running hills in distance running is not at all the same as hill running intervals. In distance running we mostly walk uphill and it is also important to have the right technique in the downhill slopes to avoid injuries.
 
We will run together in Sunnerstaåsen, a distance of about 10 km with just over 350 altitude meters.
During the pass we focus on walking / running uphill, what we have for running technique in the downhill slopes, and how it feels physically.
 
When: Thursday 5/9 at 18.00 – 20.00
Where: Sunnerstastugan/ parking at Gropen
Price: Free!
Equipment: Running shoes (preferably hiking boots with good grip in the sole)
Registration: http://uppx.se/traildistans-del-2-backdistans-i-sunnersta/ Opens Thursday 29 Aug at 6pm
Reserve list: http://uppx.se/traildistans-del-2-backdistans-i-sunnersta-reservlista/ (Only if registration is full)
Membership in UppX a requirement? Yes! Become a member if you are not already at uppx.se/member (it costs only SEK 50).
UppX