UppX Årsmöte

Hej medlemmar, nu är det dags för årsmöte!

Årsmöte innebär att vi nu söker fler personer som är taggade på att vara med och fortsätta forma och utveckla UppX verksamhet. Är du en person som brinner lite extra för att testa nya saker och att utmana dig själv? Känner du att du har en massa idéer du vill förverkliga eller är du bara nyfiken på att lära dig mer om UppX och att engagera dig? Oavsett vilket så uppmanar vi dig att söka en post i UppX styrelse!

Styrelsen är de personer som anordnar alla de event som UppX erbjuder. Ett axplock av det som hänt det senaste året är allt från större evenemang som forspaddling till Spanien och skidtestarhelgen i Sälen, men även aktiviteter i och kring Uppsala som grottkrypning, bouldering, vindsurfing och MTB. Har du varit med oss under året så har du säkert något annat favoritevent som vi inte hunnit nämna.

Förutom att anordna event tillsammans så har de olika styrelsemedlemmarna lite postspecifika uppgifter vilket ni kan läsa mer om i postbeskrivningarna. Vi vill poängtera att det mesta av arbetet är eventplanering och görs är tillsammans med resten av styrelsen. Det postspecifika av arbete är ett mindre del av arbete och kräver inga specifika erfarenheter sedan tidigare. Så ta chansen att bli en del av den fantastiska gemenskap som UppX är och fortsätta utveckla Uppsalas bästa förening!

Under mötet kommer styrelsemedlemmar och en valberedning att väljas för mandatperioden 1 maj 2019 – 30 april 2020. Betalande medlemmar har rösträtt. Några av posterna kommer att återkandideras av redan sittande styrelsemedlemmar men alla poster är sökbara (se lista nedan).

Styrelsen:
Ordförande -återkandideras
Vice ordförande -återkandideras
Kassör – återkandideras
Webbansvarig
Informationsansvarig
Sekreterare
Grafisk profilansvarig
Foto- och filmansvarig
2 st Styrelseledamot/eventansvariga

Övrigt:
Valberedning (minst 2 st. max 4)

Vi söker en person som:
• Vill och kan sitta med i UppX styrelse under ett år (t.o.m. 30:e april 2020). Det är meriterande om du har möjlighet att sitta under en längre tid.
• Har ett intresse och engagemang av sport och friluftsaktiviteter
• Vårt styrelsearbete sker på svenska, därför vill vi att du förstår muntlig och skriftlig svenska. Det är däremot inget krav att du själv måste kunna prata eller skriva på svenska.
• Vill och kan lägga ca 3 antal timmar i veckan på styrelsearbete, det skiljer sig lite mellan de olika posterna samt vilken tid på året det är. Styrelsemöte sker en kväll varannan vecka á 1,5 h.
• Du förväntas kunna vara med på flera av UppX event. Vissa event har reducerat pris för styrelsemedlemmar och andra inte.
• Gillar att arbeta i grupp och att lära känna nya människor.
• Kan vara flexibel och samarbeta med annat i styrelsen utöver uppgifter som tillhör sin egen post

Var? TBD
När? 24:e april kl. 18:00-20:00

Skicka in din ansökan till valberedningen i ett mail till valberedning@uppx.se redan idag! Vi vill ha din ansökan senast måndag den 22 april. I ansökningssprocessen kommer valberedningen att hålla intervjuer med personer som skickat in ansökan, intervjuer kommer hållas på tisdag eftermiddag/kväll den 23 april. Mer info om plats och exakt tid kommer skickas till de sökande. I ansökan vill vi ha ditt namn, kontaktinfo, vilken post du söker och en kort presentation om vem du är och varför du vill sitta med i UppX styrelse. Kommer du inte kunna delta på intervjutillfället eller årsmötet ber vi er förtydliga det i ansökan. Det är också möjligt att ansöka direkt på plats på mötet.

Har du några frågor angående ansökningsprocessen, skicka ett mail till valberedning@uppx.se

Vi vill peppa ALLA medlemmar att komma på mötet och göra sin röst hörd! Även om man inte planerar att söka någon post 🙂

Vi ses på mötet! Det bjuds på fika!

//UppX Valberedning
Sofie och Brownen

Postbeskrivningar:

Ordförande – Leda arbetet inom styrelsen och ha huvudansvar för föreningsverksamheten. Ansvara för att stadgar följs, att fördela arbetsuppgifter och att dessa utförs. I praktiken innebär det att kalla till och leda mötena, hålla koll på vad som behövs tas upp varje vecka och se till att det vi beslutar på mötena verkligen genomförs.

Vice Ordförande – Främsta roll är att fungera som avlastare för Ordförande och Kassör. Alltså, att hjälpa dessa då de har extra mycket att göra samt hoppa in i ordföranderollen om denne inte kan närvara vid möte eller liknande. Utöver detta har Vice ordförande samma uppgifter som övriga styrelsemedlemmar och deltar i planering av event och olika aktiviteter.

Kassör – Ansvara för föreningens ekonomi. Ha hand om föreningskontot och redovisningen. I detta inkluderas att registrera inkomna betalningar varje vecka. Planera budget i samråd med övriga styrelsemedlemmar och se till att denna efterföljs. Kassören är firmatecknare tillsammans med Ordförande.

Webbansvarig – Ansvara för medlemsregister, e-postkonton, IdrottOnline och hemsida. Ansvara för hemsidans layout, att funktionerna fungerar som de ska samt utveckla dessa efter behov. Webbansvarig ansvarar även för att innehållet är uppdaterat och aktuellt. Att lägga upp event, nyheter och bildgalleri kan alla i styrelsen göra men webbansvarig ser till att det görs på rätt sätt. Hemsidan använder WordPress, Webbansvarig bör ha grundläggande kunskaper i hur WordPress fungerar med teman, short-codes etc. Det är även en fördel att kunna html, css, php samt sql.

Informationsansvarig – Se till att medlemmarna får den information de har rätt till och behöver. Det innebär att sätta samman event på Facebook och vår hemsida samt skriva ett nyhetsbrev per månad. Informationsansvarig har nära kontakt med eventansvarig för det aktuella eventet, men även med UppX Webansvarig som ser till att eventuella anmälningsformulär skapas. Informationsansvarig har även ansvar för att information kommer ut till icke medlemmar/blivande medlemmar. Detta i form av marknadsföring via Facebook, affischer, kläder/tygmärken etc. Det är ett plus om Informationsansvarig har lätt för att formulera sig skriftligt både på svenska och engelska.

Styrelseledamot/eventansvarig – Hjälpa i styrelsen med att planera och organisera olika event samt är allt-i-allo om någon annan i styrelsen behöver hjälp. Du ansvarar för de större eventen såsom Skidtestarhelgen i Sälen och Surfresan.

Sekreterare – Föra protokoll vid varje möte, ha koll på mail och se till att rätt person svarar på inkomna mail samt annat administrativt arbete såsom att söka bidrag, söka LOK-stöd etc.

Foto- och filmansvarig – Ha det övergripande ansvaret för att se till att event dokumenteras samt redigera och publicera foton och/eller filmer från våra event. Foto- och filmansvarig har även ansvar för uppdateringar på vårt Instagramkonto. Du ska självklart ha ett intresse för foto och film och det är ett plus om du har någon form av tidigare erfarenhet av fotografering, filmning och/eller redigering.

Grafisk profilansvarig – Ansvara för att UppX vidhåller ett liknande grafiskt budskap/profil i form av logga, trycksaker och typsnitt med mera. Huvudsakliga uppgifter inkluderar att ta fram affischer, t-shirts och andra reklamprylar. Ansvara för loggan med dess olika profilgubbar och ta fram headers till facebook-sidor/event. Grafisk profilansvarig har även ansvar för att driva på utvecklingen inom detta område.

Valberedning – Som ledamot i valberedningen arbetar du med att, i samråd med sittande styrelse, ta fram välgrundade förslag för vilka poster som ska utlysas till föreningens styrelse för den kommande mandatperioden. Valberedningen bereder val inför vårens stormöte samt eventuella extrainsatta föreningsmöten och sprider information för att uppmärksamma studenter om möjligheten att söka till styrelsen. Valberedningen lägger även fram nomineringar till sökbara poster inför stormötet.

UppX