UppX guide to Outdoor Survival: Crash course out in the Wild

(See English below)
 
Är du en överlevare? Vet du vad du skulle du om du var ensam ute i de svenska skogarna i mörka november, utan kompass, mat eller tält? Om svaret är nej eller nja men du känner ett sug efter det vilda så har du som tur är hittat rätt! Och om svaret är ja så vill vi att du hänger med ändå och delar med dig av din kunskap till oss andra 😉
 
UppX arrangerar 9 – 10 november en crash course i överlevnad i de uppländska skogarna. Vi kommer tillsammans att gå igenom grunderna i essentiella saker som navigation, göra upp eld, första hjälpen och vad som finns att äta. För att ha någonstans att sova kommer vi självklart att själva bygga bivacker (vindskydd). Vi kommer börja ganska tidigt på lördagen för att hinna utnyttja dagens ljusa timmar (vi återkommer om exakt tid), och på söndagen avslutar vi efter frukost. Ta med egen lunch (något som inte behöver värmas). Middag och frukost kommer vi att laga tillsammans över öppen eld.
 
Var: Vi samlas vid Ekonomikum och åker tillsammans i bil därifrån. Vi håller på och rekar lämplig plats men det kommer att vara utanför Uppsala.
När: Lördag 9 november till Söndag 10 november.
Pris: 200 kr
Vad som ingår: Transport, middag och frukost.
Att ha med: Sovsäck, liggunderlag, ryggsäck att bära det i, kläder och skor som håller dig varm och torr, kniv, pannlampa, lunch, snacks, tändstål (inte ett måste men bra)
Medlemskap i UppX ett krav? JA! Är du inte medlem redan så blir du det här: uppx.se/medlem (det kostar bara 50 kr för ett år)
Anmälan: http://uppx.se/anmalan-uppx-guide-to-outdoor-survival/ (Öppnar 26 oktober kl 20.00)
Reservlista: http://uppx.se/reservlista-uppx-guide-to-outdoor-survival/ (Endast om anmälningslistan är full)
 
Vi ses i skogen!
—-
 
Are you a survivor? Do you know what you would if you were alone in the Swedish forests in the darkness of November, without a compass, food or tent? If the answer is no or “nja” but you feel a craving for the wilderness then fear no more! We have the perfect event for you. And if the answer is yes then we want you to tag along anyway and teach us others all your wisdom 😉
 
UppX organizes a crash course in outdoor survival in the forests of Uppland from 9 – 10 November. Together we will go through the basics of essentials such as navigation, making a fire, first aid and what you can eat. To have somewhere to sleep, we will of course build bivouacs (wind shelter). We will start quite early on Saturday in order to catch the light hours of the day (exact time TBA), and on Sunday we will head back after breakfast. Bring your own lunch for Saturday (something that does not need to be heated). We will cook dinner and breakfast together over an open fire.
 
Where: We meet at Ekonomikum and go in car from there. It will be outside Uppsala.
When: Saturday 9 November to Sunday 10 November.
Price: 200 kr
What’s included: Transportation, dinner and breakfast.
What to bring: Sleeping bag, sleeping mattress, backpack to carry it in, clothes and shoes that keep you warm and dry, knife, headlamp, lunch, snacks, ignition steel (not a must but useful)
Membership in UppX a requirement? YES! If you are not already a member, you can become it here: uppx.se/medlem (it only costs SEK 50 for a year)
Registration: http://uppx.se/anmalan-uppx-guide-to-outdoor-survival/ (Opens October 26 oktober at 8pm)
Reserve list: http://uppx.se/reservlista-uppx-guide-to-outdoor-survival/ (Only if registration list is full)
 
 
See you out in the wild!
UppX