UppX Social distancing Thursday Bouldering

(See English below)
 
Det kan inte ha gått någon UppX-are förbi att vi har drabbats av en pandemi och att vi alla ska hjälpa till att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Det innebär bl.a. social distansering. UppX har ställt in samtliga planerade resor under våren och kommer inte ordna några större event. Men! Som Folkhälsomyndigheten skrev 2 april: Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta.
 
UppX ordnar därför under våren, så länge situationen tillåter, “social distancing Thursdays”. Varje torsdag gör vi någonting kul tillsammans, och självklart gör vi det utomhus. Det är viktigt att vi alla följer följande försiktighetsåtgärder:
 
– Om du känner DET MINSTA symptom (hosta, halsont, feber, huvudvärk, etc), STANNA HEMMA!
– Håll avstånd (minst en meter) under hela aktiviteten
 
Varje aktivitet kommer att göras i grupper om max 10 personer. Skulle vi bli några fler deltagare delar vi in oss i mindre grupper. Totalt kommer vi aldrig vara fler än 20.
 
Nu på torsdag kommer vi att köra bouldering!
Bouldering innebär att klättra utan rep och med en crash pad/padda/madrass skyddar om man ramlar. Som tur är har vi paddor inom UppX så det här är ett perfekt tillfälle att få klättra utomhus även om du inte har egen padda! (men ta med en om du har – the more the merrier!) Det enda du behöver är egna klätterskor och krita. Vi har ett par att låna ut i storlek 39.
 
Vi kommer bouldra i Lilla Bärsta (”Väggarna” i 27 Crags: https://27crags.com/crags/lilla-barsta/topos/sector-2-7750). För er som vill kan ni ta er dit på egen hand, det går bra att åka bil och det finns en parkeringsficka vid trekorsningen mot Hammarskog. Därifrån är det inte långt att gå. För er som cyklar kommer vi att mötas upp vid Ica Väst kl 17 och cykla dit genom Nåsten. Pannlampa kan vara bra till hemvägen.
 
När: Torsdag 23/4 kl 17:00
Var: Samling vid Ica Väst
 
Ta med: Klätterskor, krita, pannlampa och vatten (fika?)
För vem: Alla friska som behöver få lite social kontakt och frisk luft., Det finns problem (klätterleder) i olika svårighetsgrader i Väggarna så du behöver ingen tidigare erfarenhet!
Kostar: Gratis!
Medlemskap i UppX ett krav? Ja! Du blir enkelt medlem här: uppx.se/blimedlem. Det kostar bara 50 kr för medlemskap fram till augusti.
 
Anmälan: http://uppx.se/anmalan-torsdags-bouldering-vt20/
Reservlista: http://uppx.se/reservlista-torsdags-bouldering-vt20/
 
Frågor, mer info eller sent återbud:
Linnea 070-4943905
info@uppx.se
 
Vi hoppas vi ses där! 🙂
——————————————————————————
No one in UppX can have missed that there is a pandemic and that we all shall help with decrease the spreading of covid-19, meaning i.e. social distancing. UppX have cancelled all of the trips that was planned for the spring and we will not do any bigger events. However! As Folkhälsomyndigheten wrote April 2nd: Physical activity is good for the public health and it is important that sport and exercise can continue.
 
UppX will therefore, as long as the situation permits, arrange social distancing Thursdays. This means that every Thursday we do something fun together. Of course we do it outdoors. It is essential that we take following actions:
 
If you feel even the slightest unwell with cold symptoms, cough, bad throat, headache or fever, STAY HOME!
Keep your distance (at least one meter) during the whole activity
 
Every activity will be done in groups of maximum 10 people. If we would be more participants we divide in smaller groups. In total, we will never be more than 20.
 
This Thursday it is bouldering!
Bouldering means to climb without rope and with a crash pad and buddies to protect you if you fall. We have 2 crash pads in UppX and everyone who has their own will bring one – meaning that this is a perfect day to get out and boulder if you dont have your own pad! You only need climbing shoes and chalc.
 
We will boulder in Lilla Bärsta (”Väggarna” in 27 Crags: https://27crags.com/crags/lilla-barsta/topos/sector-2-7750). For you who wants to get there by themself, you can go by car and there will be a parking pocket by the crossroad to Hammarskog. From there it is not far to walk. For you who bike we will meet outside of Ica Väst at 5 pm and bike through Nåsten. Head light is recommended for the way back.
 
When: Thursday 23rd April at 17:00
Where: Outside Ica Väst or at Väggarna in Lilla Bärsta (you find it in 27 crags)
 
To bring: Climbing shoes, chalk and water (and fika?)
For who: All symptom-free that needs some social contact and fresh air (you don’t need previous climbing experience – there are grades of everyone at Väggarna)
Cost: Free!
Membership in UppX a demand? Yes! You easily become a member here: uppx.se/blimedlem. It only costs 50 SEK and your membership is valid until august.
 
Registration: http://uppx.se/anmalan-torsdags-bouldering-vt20/
Reserve list: http://uppx.se/reservlista-torsdags-bouldering-vt20/
 
Questions, more info or late cancelation:
Linnea 070 4943905
info@uppx.com
 
We hope to see you there! 🙂
UppX