Maila medlemmarMailet skickas från info@uppx.se, testmailet skickas endast till info@uppx.se.

Mottagare:
MedlemsID*:
Event*:
Mall: Standardmall Nyhetsbrev
Ämnesrad:
*Lämna tomt om ej aktuellt.
Meddelande:

Textformattering:
[b]Fet[/b]
[i]Kursiv[/i]
[u]Understruken[/u]

UppX