Extra-info om årsmöte

Här kommer det lite info om hur söket till styrelsen går till!

Vi söker nu en sekreterare och en styrelseledamot till det extrainsatta årsmötet den 13:de januari 2022.

Hur funkar det att vara med i UppX styrelse?
Alla i UppX styrelse är med och planerar samt genomför våra event. Som sekreterare är du också ansvarig för att föra protokoll under våra möten, samt andra administrativa uppgifter kopplat till UppX verksamhet. Som styrelseledamot är du tillsammans med den andra ledamoten ansvarig för större event som tex skidresa och surfresa. En självklarhet i UppX styrelse är att vi hjälps åt och att alla får vara med och engagera sig i att styra upp sina kul ideér! Du som söker och blir invald i styrelsen kommer att sitta i styrelsen från och med samma dag du blir invald (13de januari 2022) till (minst) nästa årsmöte i början av HT2022. Om du vill kan du då återkandidera och stanna ännu längre i styrelsen, wohoo! Vi har möten varannan vecka där vi bland annat planerar och utvärderar våra event. Hur mycket tid du vill lägga på din post är upp till dig, minimi är att du genomför det som posten är ansvarig för. Utöver detta brukar vi ha teambuildings som består av allt från sittningar till resor, övernattningar utomhus och kanske en och annan öl.

Vad gör valberedningen?
Om du vill ha chansen att bli nominerad av valberedningen till en post i styrelsen ska du maila till dessa senast en vecka innan mötet. Att bli nominerad av valberedningen innebär att man blir vald som en passande kandidat till en viss post, och om medlemmarna röstar ja till valberedningens förslag på årsmötet blir man invald i styrelsen. Det kan hända att en person också söker posten spontant på plats, och får då presentera sig och förklara varför man söker posten. Medlemmarna får sedan rösta om vilken kandidat de vill välja in i styrelsen. Röstningen sker anonymt, vilket innebär att endast rösträknare kan se hur många röster varje kandidat får. Valberedningen blir invald av medlemmar på ordinarie årsmöte och består ofta av tidigare styrelsemedlemmar, men valberedningen är inte med i det ordinarie styrelsearbetet. Valberedningen har koll på vem som skulle passa bäst på vilken post, så att ta kontakt med dom är bara en fördel!

Hur söker jag spontant på mötet?
Det enda du behöver göra om du vill söka spontant på årsmötet är att dyka upp på mötet (obs, glöm inte att skriva till UppX senast dagen innan om du inte har nationskort). Om valberedningen har hittat en lämplig kandidat till posten så presenteras denne av valberedningen, och sedan får man spontansöka om man vill. Man får då presentera sig och berätta varför man söker posten. Sedan sker en anonym röstning där medlemmarna får rösta om vem som får posten. Om det bara finns en kandidat sökande på en post, får mötet rösta ja eller nej för denne.

Återkandidera?
Att återkandidera betyder att man åter söker sin egen eller en annan post i styrelsen, och kan då sitta kvar i styrelsen om medlemmar röstar ja för detta på det ordinarie årsmötet. Det kan hända att någon annan kandiderar på din post på årsmötet, och då sker en omröstning om vem medlemmarna vill ska få styrelseposten. Om man blir invald i styrelsen på det ordinarie mötet i början av HT 2022 får man sitta kvar på sin post i minst ett år.

Lavinutbilding i Åre
UppX styrelse ska i vinter genomföra en lavinutbildning på Åre Lavincenter, sista helgen i februari. Vi hoppas att du som söker kan vara med oss på denna resa. Syftet med utbildningen och resan är att vi i styrelsen ska få mer kunskap om risker och säkerhet för att öppna upp möjligheten för kommande event på platser som kan innebära en lavinrisk. Kostnaden för denna utbildning är stöttat av SAIF. För att få mer info om kostnader, tider för resa och liknande, kontakta oss i styrelsen, se nedan för kontaktuppgifter.

Hur söker jag till styrelsen?
Du söker genom att maila till valberedningen på valberedning@uppx.se (det kan du göra nu direkt!) med dina kontaktuppgifter och kort vem du är, så kommer valberedningen att ta kontakt med dig för att få veta mer om vilken post du skulle kunna tänkas passa för. Maila senast den 7de januari! Det finns också möjlighet att kandidera på plats under mötet. Uppge gärna om du har möjlighet att vara med oss till Åre i februari.

Behöver jag någon tidigare erfarenhet?
Nej! Alla är välkomna att söka. Om du har varit med i en styrelse tidigare är det bra, annars lär vi dig allt du behöver veta. Du behöver inte heller ha extremsportat tidigare, även om det kan vara till din fördel för att få plats i styrelsen. UppX är till för både erfarna och nybörjare, men vi i styrelsen är måna om att hitta en balans för att alla ska känna sig säkra och välkomna under våra event. Det viktiga är att du liksom vi har ett intresse och nyfikenhet för extremsport och/eller outdooraktiviteter och vill hänga med likasinnade!

Om jag har frågor?
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i UppX på facebook (messenger). Om du inte använder facebook så finns UppX också på info@uppx.se. Om du har frågor om söket kan du också höra av dig på valberedningens mail valberedning@uppx.se.

UppX