INSTÄLLT // Äventyrshelg i Järvsö Bike Park

——————- ENGLISH BELOW ——————————
Vad är bättre än en dag av downhill-cykling?? Jo TVÅ dagar av downhill! Nu drar vi igång höstterminen med en adrenalinfylld helg i Järvsö. Fredag den 23e september tar vi oss upp till ett av Sveriges främsta downhill-paradis. Vi äter middag på vägen upp men det finns säkert tid för ett bastubesök eller en kall öl innan vi lägger oss. Dagen efter tar vi oss till toppen med liften och får vår dos av adrenalin. På kvällen njuter vi av en gemensam middag och dagen därpå sätter vi våra nya skills på prov! Därefter beger vi oss hem söndag eftermiddag och kommer hem söndagkväll. 

Vi kommer ta oss upp med bil. Om du som deltagare har en bil vi kan använda, skriv till oss! Du kommer få ersättning för bensin och antal mil.
Vi behöver också veta vilken storlek cykel du behöver. Efter anmälning, mejla oss på info@uppx.se med ”Adventure weekend in Järvsö” i ämnet och ditt namn eller medlemsnummer.
Skriv i mejlet om du har en bil vi kan använda och vilken storlek cykel du vill ha.

NÄR: 23e till 25e september
VAR: Vi träffas vid Ekonomikum kl 17 fredagkväll
HUR: Vi kör upp med bilen tillsammans
PRIS: 3500 kr (inkluderar boende, transport och hyran av cykel + skyddsutrustning)
ANMÄLAN: https://uppx.se/events/event/aventyrshelg-i-jarvso-bike-park/

Betala kan med: (meddelande: medlemsnummer)

  1. Swish: 123 326 89 43
  2. IBAN: SE41 8000 0838 1694 3598 5941;
    BIC:  SWEDSESS

Obs!! Anmälan gäller så fort ni har betalt så gör det så snabbt som möjligt. Får du förhinder meddela gärna oss om det omgående. Om vi kan hitta någon på reservlistan som kan ta över platsen kan du få tillbaka pengarna.

Kontakt vid problem:

Rilke: 0793329445

Hugo: 0761173535
—————————————————————————————————-

What’s better than a day of downhill biking?? Well TWO days of downhill biking! We start the autumn semester with an adrenaline-filled weekend in Järvsö. On Friday, September 23rd, we will make our way up to one of Sweden’s foremost downhill paradise. We eat dinner on the way up but there should be time for a visit to the sauna or a cold beer before we go to bed. The next day we take the lift to the top and get our dose of adrenaline. In the evening we enjoy a nice dinner and the following day we put our new skills to the test! Then we head home Sunday afternoon and come home Sunday evening.

We will travel by car. If you as a participant have a car we can use, write to us! You will receive compensation for petrol and number of miles.
We also want to know what size bike you want, small, medium or large.
After you have registered using the registration link below, we ask you to send an email to info@uppx.se with the heading ”Adventure weekend in Järvsö” + your full name or membership number. In the message you write
1. what size bike do you want and
2. if you have access to a car.

WHEN: 23rd to 25th September
WHERE: We meet at Ekonomikum at 5 pm Friday evening
HOW: We drive up with the car together
PRICE: SEK 3,500 (includes accommodation, transport and the rental of a bicycle + protective equipment)
REGISTRATION: https://uppx.se/events/event/aventyrshelg-i-jarvso-bike-park/

Payment with: (subject: membersnumber)

  1. Swish: 123 326 89 43
  2. IBAN: SE41 8000 0838 1694 3598 5941
    BIC:  SWEDSESS

Note!! The registration is valid as soon as you have paid, so do it as quickly as possible. If you are prevented, please let us know immediately. If we can find someone on the reserve list to take over the place, you can get your money back.

Contact ICE:

Rilke: 0793329445

Hugo: 0761173535

UppX