Downhill i Järvsö 2021

I Uppsala cyklar man mycket platt, så nu tycker vi det är det dags att cykla nedförs och var gör man det bäst? Jo i Järvsöbacken! Därför samlar vi en skara om tio personer kl 06.30 den 3e oktober för att komma till lite förstklassig Downhill.

Downhill är lite som att plocka russinen ur mountainbikekakan, du får all fart och adrenalin som nedförsbackarna innebär, men du slipper trötta ut benen med att cykla upp för backen igen, du tar liften istället! Har du aldrig åkt downhill förut? Då är det dags nu! En tidig start med kaffet och frukost i bilen medans solen går upp blir den ultimata uppladdningen för en heldag i backen. 

 

-Var ses vi? Ekonomikums parkering

-Vilken tid? Avfärd 06:30, ankomst till Järvsö ca 09:30 och åter i Uppsala ca 19:00

-Krävs några förkunskaper? Att kunna cykla 😉 

-Har tar man sig dit? Skriv i anmälan om du har bil, vi tänker samåka. Därför ser vi att man är fullt vaccinerad.

-Vad ska en ta med? Oömma skor, byxor, eventuellt ryggsäck, ombyteskläder för hemresa, vattenflaska. Matsäck!

-Medlemskap i UppX ett måste? JA!

Bli medlem här: https://uppx.se/medlem/

 

Pris: 

OBS fullständig utrustning krävs!

Kolla in denna hemsida om det behövs: https://butik.jarvsobergscykelpark.se/uthyres/

 

Rekommenderad längd för cyklar  S -160-175cm, M -170-185cm, L- >180cm

Utrustningspirs för dem som har vissa grejer; Försäkring: 80kr, Cykel: 895kr, Liftkort: 320kr, Säkerhetsutrustning: 295kr

Totalpris med rabatt för oss UppXare: 1270kr

Ungefärlig reskostnad: 160kr

Swisha kostnad för utrustningshyra senast söndag 26/9 kl.17.00 till Arvid Samuelberg: 070-79 15 090 eller för över pengarna på UppX bankgiro: 587-1207. Reskostnad ordnas vid resan. 

 

10 platser, först till kvarn!

Anmälan är bindande och stänger nästa söndag 26/9  kl.17.00: https://uppx.se/anmalan-downhill-ht21/

Reservlistan: https://uppx.se/reservlista-downhill-ht21/

Kom ihåg:

  • Om du känner DET MINSTA symptom (hosta, halsont, feber, huvudvärk, etc), STANNA HEMMA!
  • Vid avbokning gäller följande; Vid sjukintyg kan du få pengarna tillbaka när som. Annars dras en avgift på 200 kr vid generell avbokning. Sista alternativet är om du kan en annan tid samma eller nästa år och ha pengarna innestående hos dom.

 

Har du några frågor kontakta:

Arvid: 0707915090

Maja: 0704-441361

Eller maila till info@uppx.se

__________________________

 

In a city like Uppsala it is easy to find flat trails and not so easy to find good hills. But now it’s time to ride downhill, and where do you do that? In  Järvsöbacken! On Sunday October 3rd we’ll gather a group of ten people to ride some first-class Downhill.

Downhill is a bit like cherry picking the best from  mountain biking,  you get all the speed and adrenaline that you get from mountain biking, but you don’t have to tire your legs to ride back up the hill, instead you take the lift!

It’ll be an early start to enjoy a full day in downhill, so bring some coffe for the car ride and be prepared to get hyped as the sun rises!

 

-Where do we meet? Economy parkinglot

-What time? Departure 06:30, arrival at Järvsö about 09:30 and again in Uppsala about 19:00

– Does any prior knowledge required? To be able to cycle;)

– Where do you get there? Write in the registration if you have a car, we intend to ride together. Therefore, we see that you are fully vaccinated.

-What should you bring? Comfortable shoes, trousers, possibly a backpack, change of clothes for the journey home, water bottle. Pack food for the whole day!

-Membership in UppX a must? YES!

Become a member here: https://uppx.se/medlem/

 

Cost:

NOTE complete equipment required!

Check out this website if needed: https://butik.jarvsobergscykelpark.se/uthyres/

Recommended length for bicycles S -160-175cm, M -170-185cm, L-> 180cm

Equipment price for those who have some stuff; Insurance: SEK 80, Bicycle: SEK 895, Lift pass: SEK 320, Safety equipment: SEK 295

Total price with discount : SEK 1270

Approximate travel cost: SEK 160

Swish cost for equipment rental no later than Sunday 26/9 at 17.00 to Arvid Samuelberg: 070-79 15 090 or for the money on UppX bankgiro: 587-1207. Travel costs are arranged during the trip.

 

10 places, first come, first served!

Registration is binding and closes next Sunday 26/9 at 17.00: https://uppx.se/anmalan-downhill-ht21/ 

Reserve list: https://uppx.se/reservlista-downhill-ht21/ 

Remember:

If you feel the ANY symptoms (cough, sore throat, fever, headache, etc), STAY AT HOME!
In case of cancellation, the following applies; With a medical certificate, you can get your money back at any time. Otherwise, a fee of SEK 200 is deducted for general cancellations. The last option is to save the money and go another time this or next year.

 

If you have any questions, contact:

Arvid: 0707915090

Maja: 0704-441361

Or email to info@uppx.se

UppX