Grottkrypning i Gillberga gryte

(English below)

Det är äntligen dags för grottkrypning!! Vi packar ner modet i väskan, slänger på en pannlampa och dyker ner för att utforska skrymslena i Gillberga gryte. Grottan är en ca 300 m lång urbergsgrotta som består av en stor hög med klippblock som skapades under senaste istiden. Dessa har lagt sig så att både stora hallar och mindre gångar har skapats. Grottan ligger ca en timmes bilfärd öster om Uppsala. Vi samlas klockan 09.00 på parkeringen utanför Ekonomikum och samåker i två bilar till grottan.

Utrustning/Ta med:

 • Hjälm (klätterhjälm, cykelhjälm eller annan hjälm rekommenderas)
 • Pannlampa (det behöver inte vara någon bra)
 • Oömma, varma kläder och handskar som kan bli skitiga. Tex ett underställ under oömma byxor och tröja. Extra vantar. Temperaturen i grottan är kring 0 grader eller mer men vindstilla.
 • Vattentåliga skor/extra par skor (rekommenderas starkt då det kan vara blött i grottan samt under vandringen dit)
 • Knäskydd (inget måste men är skönt)
 • Varma kläder till matpausen och sittunderlag
 • Vatten och matsäck

Saknar du hjälm eller pannlampa? Hör av dig till oss så kan vi försöka ordna det!

Platser: Vi kommer sammanlagt vara 10 personer under eventet. Först till kvarn!

Kom ihåg: Om du känner DET MINSTA symptom (hosta, halsont, feber, huvudvärk, etc), STANNA HEMMA!

Vi ses i mörkret! // UppX

Kontaktpersoner för frågor:

Anna: 0702438488

————————————-ENGLISH ———————————-

It is finally time for caving! We pack our bags with courage, throw on a headlamp and head down under to explore the cavities in Gillberga gryte. The cave is a 300 m long basement rock cave that is made up of a big pile of rocks that formed during the last ice age. The rocks have formed both large cavities and small passages. The cave is about one hour with car to the east from Uppsala. We will meet at the parking lot at Ekonomikum from where we will travel by two cars to the cave.

Equipment/To bring:

 • Helmet (climbing helmet, bicycle helmet or other helmet is recommended)
 • Headlamp (does not have to be a good one)
 • Comfortable warm clothing and gloves that can get dirty. For example thermal underwear with a pair of pants and a sweater. Extra gloves. The temperature in the cave is about 0 degrees or more with no wind.
 • Waterproof shoes or extra shoes (Highly recommended, it might be a bit wet in the cave and on the hike there).
 • Knee pads (not necessary but nice)
 • Warm clothes for lunch time and something to sit on
 • Water and packed lunch

Do you lack a helmet or headlamp? Write to us and we will try to fix it!

Available spots: We will be a total of 10 people for the event. First come, first serve!

See you in the dark! // UppX

Contact for questions:

Anna: 0702438488

UppX