Grottkrypning med UppX

Det är äntligen dags för grottkrypning!! Vi packar ner modet i väskan, slänger på en pannlampa och dyker ner för att utforska skrymslena i Klövbergsgrottan. Grottan är Stockholms största grotta och en så kallad blockgrotta, som består av ett antal mindre salar förbundra till varandra med trånga gångar.
Vi samlas klockan 09.00 på parkeringen utanför Ekonomikum och samåker i två bilar till grottan.
När? Söndagen den 29 januari kl. 09:00–16:00
Var? Klövbergsgrottan, stockholm (Bilfärd från Ekonomikum-parkeringen)
Kostnad? ca 100kr, beroende av hur många vi blir. Betalas i efterhand!
Krävs förkunskaper: Nix! Endast lite äventyrslust 🙂 obs: du bör ej lida av klaustrofobi för att kunna njuta av grottan fullt ut! 
Medlemskap i UppX ett krav? Ja! (Är du inte medlem kan du bli det här: https://uppx.se/medlem/)
Anmälan:
Utrustning/Ta med:
Hjälm (klätterhjälm, cykelhjälm eller annan hjälm rekommenderas)
Pannlampa
Oömma, varma kläder. Temperaturen i grottan är kring 0 grader eller mer men vindstilla.
Vattentåliga skor/extra par skor (rekommenderas starkt då det kan vara blött i grottan samt under vandringen dit)
Knäskydd (inget måste men är skönt)
Varma kläder till matpausen och sittunderlag
Vatten och matsäck
Saknar du hjälm eller pannlampa? Hör av dig till oss så kan vi försöka ordna det!
Platser: Vi kommer sammanlagt vara 10 personer under eventet. Först till kvarn!
Kom ihåg: Om du känner DET MINSTA symptom (hosta, halsont, feber, huvudvärk, etc), STANNA HEMMA!
Vi ses i mörkret! // UppX
frågor?
info@uppx.se
It is finally time for cave exploring! We pack our bags with courage, throw on a headlamp on and head down under to explore the klövberg caves. The rocks have formed both large cavities and small passages.
We will meet at the parking lot at Ekonomikum from where we will travel by two cars to the cave.
When? Saturday 27th November at 09:00–16:00
Where? Gillberga gryt (We take cars from the Ekonomikum parkinglot)
Price? about 100 SEK, depending on how many we will be. Payment will be requested after the event!
Experience required? Nope! But don’t be claustrophobic..!
Membership in UppX required? Yes! (If you are not a member you can become one here: https://uppx.se/become-a-member/)
Registration:
Equipment/To bring:
Helmet (climbing helmet, bicycle helmet or other helmet is recommended)
Headlamp (does not have to be a good one)
Comfortable warm clothing. The temperature in the cave is about 0 degrees or more with no wind.
Waterproof shoes or extra shoes (Highly recommended, it might be a bit wet in the cave and on the hike there).
Knee pads (not necessary but nice)
Warm clothes for lunch time and something to sit on
Water and packed lunch
Do you lack a helmet or headlamp? Write to us and we will try to fix it!
Available spots: We will be a total of 10 people for the event. First come, first serve!
See you in the dark! // UppX
Contact for questions:
info@uppx.se
UppX