Långfärdsskridskor / ice-skating

[English version bellow]

Vad gör man när det är en vinter utan snö? Jo, då går man och skrinnar på en sjöis. 🙂 Oavsett om du tänker att prova på eller är en van åkare, är du välkommen skrinna en runda med oss. Vi kommer vara på en relativt små sjö, så det går bra att vila en stund medan de snabbare åker en varv till eller att gå hem tidigare om du blir trött.

Obs: Trots att det är betydligt större chans att ha en åkbart is rund Uppsala än tillräckligt snö för skidåkning, är det ändå dels osäkert och väderberoende. Glöm inte att kolla mejlboxen eller webbsidan innan eventet. Det kan hända att vi behöver ändra eller ställa in på kort varsel om vädret är inte med oss.

Om allt går som tänkt, då:

 • Vad? Långfärdsskridskotur rund sjön Valloxen nära Knivsta. Sträcka? En kilometer, en mil, mer … precis så mycket som du vill eller orkar.
 • När? Söndagen 22:a januari.
 • Var? För de som vill möts vi på Centralstationen i Uppsala kl. 12:10 och åker buss tillsammans; det går också bra att komma direkt till hållplatsen Brunnbybadet i Knivsta, kl 12:40.
 • Utrustning? Skridskor (helst långfärdsskridskor), isdubbar och oömma kläder anpassade efter vädret.
 • Anmälning? här! (Det är ett krav att vara medlem i UppX och anmäla dig för att delta i eventet!)
 • Bra att ha:
  • vi siktar på tjock säker is där chansen att plurra är minimalt, men det är aldrig fel att ha med sig ett torrt ombyte packat i en vattentät påse i ryggsäcken;
  • en hjälm och knäskydd kan vara bra att ha, främst om du inte känner dig helt säkert på skridskor;
  • en fika och något att dricka.

Har du inga långfärdsskridskor? Du kan hyra via Aktivt Uteliv, för detta event får du 25% på ordinarie pris! (1 dags hyra). Se https://aktivtuteliv.se/uppsala/produkt-kategori/skridskor/uthyrning-skridskor/ för utbudet. Du får rabattkoden efter avslutat anmälan. Om du vill, kan vi i UppX hämta dina skridskor/skridskopaket innan eventet åt dig, så du slipper att åka till Sunnersta själv.

Frågor? Mejla info@uppx.se eller kontakta Martin på 072-1749427.

Anmälan:

 


 

What can one do when there is no snow in winter? Then it is time to go skating on a lake of course! 🙂 Regardless if you want to try skating first time or you are experienced skater, you are welcome to join oss for some skating. The plan is to go to a relatively small lake, so it is possible to take a break while some others take one more fast loop or go home earlier if you are tired.

Note: Despite there is significantly higher chance for good ice around Uppsala then enough snow for skiing, the event is still strongly dependent on weather conditions. Do not forget to check your mailbox or the website before the event. It can happen that we will be forced to change or cancel on short notice!

But if everything goes as planned, then:

 • What? Ice skating trip around the lake Valloxen close to Knivsta. Distance? One kilometer, ten kilometers, or more … exactly as much as you yourself want.
 • When? Sunday 22nd of January.
 • Where? If you want to ride buss with oss, meet at Centralstationen in Uppsala at 12:10, alternatively arrive on your own to bus-stop Brunnbybadet i Knivsta at 12:40.
 • Equipment? Skates (preferably ”långfärdsskridskor”), ice claws (”isdubbar” in Swedish) and clothes suitable for physical activity and weather.
 • Sign-up? here! (It is required to be a member in UppX and signed-up to take part in the event!)
 • Good to have:
  • we are targeting thick safe ice where risk to en up in water is minimal, but it is newer wrong to have clothes to change packed in dry-bag in a backpack;
  • a helmet and knee protection can be something to consider especially if you do not feel completely safe balancing on skates;
  • something small to eat and drink.

No skates? You can rent them at Aktivt Uteliv and you get 25% discount from normal price (1 days rental). Check https://aktivtuteliv.se/uppsala/produkt-kategori/skridskor/uthyrning-skridskor/ for available selection and rental. You will receive discount-code after completed registration. If you want, we can pick your rented equipment for you before the event, so you do not need to go to Sunnersta yourself.

Questions? Write to info@uppx.se or contact Martin at +46-721749427.

Registration:
UppX