Skidtestarhelg Sälen

UPPX ÅKER TILL SÄLEN!

Äntligen är det dags för årets Skidtestarhelg med UppX! Detta är något ni absolut inte vill missa, då det är årets chans att träffa likasinnade och komma igång ordentligt för skidsäsongen.

Skidtestarhelgen i Sälen går i år av stapeln den 1-4 december och innebär premiärskidåkning i Lindvallen, där de ledande leverantörerna finns på plats för att erbjuda ett stort produkttest av vinterns nya skidor och prylar. På fredagen och lördagen kan du testa skidor och snowboards helt gratis! Under kvällsskidåkningen samt söndagens skidåkning behöver du egen utrustning. Du behöver även egna pjäxor/boots för att kunna testa utrustning på plats. Har du ingen utrustning kan du hyra via Aktivt Uteliv i Uppsala där vi får 35% rabatt, plus att skidorna körs ut till bussen samt hämtas vid återkomst. Boka gör du på https://aktivtuteliv.se/uppsala/ du får rabattkoden när du anmält dig. Det kommer bli en helg full av skidåkning, korvgrillning i backen, afterski, lekar och massa annat SKOJ!

Vi har 50 platser på resan, och varje år är det en härlig blandning av skidåkning, festligheter och gemenskap. Både tidigare medlemmar och helt nya brukar dyka upp på vår resa, så om du aldrig vart med tidigare, tveka inte på att hänga med oss! Man får många nya bekantskaper på resan! Aldrig åkt skidor förut? Inga problem! Du kan boka skidskola på plats, åka längdskidor, pulka eller värma upp inför våra tävlingar! Vi är en blandning av väldigt erfarna skidåkare och nybörjare!

Tagga skidåkning, bastuhäng, tävlingar, mysiga middagar, en och annan öl, afterski och gött häng!

När: 1:e – 4:e december
Var: Sälen, Lindvallen
Pris: 2800:- (inkl. boende, transport och 3-dagars liftkort)
Medlemskap i UppX ett krav? Ja! Om du inte är det kan du bli det här: https://uppx.se/medlem/
Utrustning: https://aktivtuteliv.se/uppsala/ koden får du när du anmält dig.

Avresa sker från Ekonomikum på torsdagen kl. 15:00. Vi kommer att bo i stugor med 10 bäddar per stuga med kök, två badrum och bastu. Liftarna hålls öppet fre-lör kl. 9.00-18.00 samt sön kl. 9.00-15.30. Aktiviteter och tävlingar kommer att arrangeras av styrelsen! Avresa sker på söndagen kl. 15:00 och resan förväntas ta ca. 5 tim.

Om ni får förhinder, så kan återbetalningen endast ske om någon från reservlistan tar din plats. Men kontakta oss gärna via info@uppx.se så kan vi säkert lösa det. För att anmälan ska vara giltig så måste medlemskapet vara betalt inom 5 dagar från anmälan.

För att läsa mer om hur skidtestarhelgen funkar, klicka här: https://www.skistar.com/en/inspiration/events/events-in-salen/salen-ski-test-weekend/

Hoppas ni är lika taggade som oss på vintern!
SES I SÄLEN!!

—————————————————————————————————————————

UPPX GOES TO SÄLEN!

Finally it’s time again for this year’s ski test weekend in Sälen! This is something you absolutely do not want to miss as it is this year’s chance to meet like-minded people and get started properly for the ski season.

The ski test weekend in Sälen this year takes place on Dec 1-4th and involves premiere skiing in Lindvallen, where the leading suppliers are on site to offer a large product test of the winter’s new equipment. During the day on Friday and Saturday, you can try skis and snowboards for free. During the evening and Sunday skiing, you need your own equipment. You also need your own boots to be able to test equipment on site. If you do not have equipment, you can rent at Aktivt Uteliv in Uppsala where we get a 35% discount plus the skis are taken to the bus and picked up on return. You can book your equipment at https://aktivtuteliv.se/uppsala/ you get the code once registered. It will be a weekend full of skiing, sausage grilling on the slopes, après ski, games and lots of other FUN!

We have 50 spots on the trip, and every year it’s a great mix of skiing, festivities and hanging out. Both former members and new ones usually show up on our trip, so if you’ve never joined before, don’t hesitate to join us! You make many new friends on the trip! Never skied before? No problem! You can book ski school on site, go cross-country skiing, sledding or warm up before our competitions! We are a mix of very experienced skiers and beginners!

Come join skiing, competitions, cozy dinners, one or two beers, après-ski and a sauna-hangout!

When: December 1st to 4th
Where: Sälen, Lindvallen
Cost: 2800 : – (incl. Accommodation, transportation, and 3-day ski pass)
Is membership in UppX a requirement? Yes! If you are not already a member you can sign up here: https://uppx.se/medlem/
Equipment: https://aktivtuteliv.se/uppsala/ You get the code once registered.

Departure from Ekonomikum on Thursday at 15:00. We will stay in cottages with 10 beds per cottage with kitchen, two bathrooms and sauna. The lifts are open Friday-Saturday at 9.00-18.00 and Sun at 9.00-15.30. Activities and competitions will be arranged by the board! Departure takes place on Sunday at 15:00 and the trip is expected to take approx. 5h.

If you are not able to make it you can get your money back if there’s a person from the waiting list taking your spot. But please contact us, we will most likely be able to fix something. In order for the registration to be valid, the membership must be paid within 5 days of registration.

To learn more about the ski testing weekend, click here:
https://www.skistar.com/en/inspiration/events/events-in-salen/salen-ski-test-weekend/

See you!

UppX