Topprepsklättring på KC

Nu är det dags för UppX att dra till Klättercentret! På schemat står topprepsklättring för både nybörjare, erfarna och extrema! Tanken är gött häng med kul toppklättring, där vi säkrar varandra och hittar andra goa klättrare. Vi kommer dela upp oss i mindre grupper så att man får prova på toppklättring om man inte har grönt kort, och de som har grönt kort kommer både att få säkra varandra och nybörjare. Efter klättringen drar vi på en liten after-climb-bärs för de som är sugna på det! Häng med!

När: Torsdag den 25te november kl 18:30
Var: Klättercentret Uppsala (Rapsgatan 8)
Ha på dig: tränings/klättersköna kläder
Ta med/Hyr på plats: Sele och klätterskor
Pris: Självkostnadspris. Se info på KCs hemsida: https://www.klattercentret.se/uppsala/engangsbesok/
Övrigt: UppX har några selar och klätterskor till utlån. Skriv till oss på fb senast 2 dagar innan eventet om ni vill låna. Först till kvarn!

Du måste vara medlem i UppX för att delta, om du inte är medlem kan du bli det här (60kr student/år, 80kr icke-student/år): uppx.se/medlem

Anmäl dig här: https://uppx.se/events/event/topprepsklattring-pa-kc/anmalan

Observera: nybörjare utan grönt kort får plats om det finns tillräckligt många anmälda med grönt kort. Vi meddelar er om ni inte får plats, även om anmälan gått igenom.

Frågor?

Hanna: 0739 803070
Robert: 0761 687053

Hoppas vi sees!

Kom ihåg: Om du känner DET MINSTA symptom (hosta, halsont, feber, huvudvärk, etc), STANNA HEMMA!

 

_________________________________________

Now it’s time for UppX to go to the Climbing Center! On the schedule is climbing for both beginners, experienced and extreme people! The idea is hanging out with fun top-rope climbing, where we belay each other and find other fun climbers. We will divide into smaller groups so that you can try top-rope climbing if you do not have a green card, and those who have a green card will be able to secure each other and beginners. After the climb, we are heading to a small after-climb beer for those who are hungry for it! Come along!

When: Thursday 25 November 18:30
Where: Klättercentret Uppsala (Rapsgatan 8)
Wear: training / climbing clothes
Bring / Rent on site: Harness and climbing shoes
Price: You pay entrance and rent yourself; info on KC’s website: https://www.klattercentret.se/uppsala/engangsbesok/
Other: UppX has some harnesses and climbing shoes for loan. Write to us on fb no later than 2 days before the event if you want to borrow. First come!

You must be a member of UppX to participate, if you are not a member, you can become here (SEK 60 student / year, SEK 80 non-student / year): uppx.se/medlem

Sign up here: https://uppx.se/events/event/topprepsklattring-pa-kc/anmalan

Note: beginners without a green card can get a spot5 if there are enough registered with a green card. We will notify you if you do not get a place, even if the application has been processed.

Questions?

Hanna: 0739 803070
Robert: 0761 687053

Remember: If you feel ANY symptoms (cough, sore throat, fever, headache, etc), STAY AT HOME!

See yaa!

UppX