Trailrunning in Hågadalen

English below
Snart är det dags för Studentloppet 2021! Därför tänkte vi köra lite löpning i Hågadalen på torsdag kväll. Planen är att springa ca 8-10 km beroende på väderlek, för dom som vill kan man springa längre eller vika av tidigare. Terrängen kommer variera men mestadels bestå av skogsstigar och mindre vandringsleder.
UTRUSTNING: Löparskor och glatt humör!
VAR: Vi samlas på parkeringen vid Kung Björns hög, även kallat Hågahögen.
NÄR: Torsdag 6/5 klockan 19:00
Är medlemskap i UppX ett krav? Ja! Du blir enkelt medlem här: uppx.se/blimedlem. Det kostar 60kr för studentmedlemskap och 80kr för icke-studerande.
Kom ihåg:
Om du känner det minsta symptom (hosta, halsont, feber, huvudvärk, etc), STANNA HEMMA!
Håll avstånd (minst 1,5 meter) under hela aktiviteten.
Undvik att använda kollektivtrafik till och från våra event.
Har du frågor kontakta info@uppx.se eller
Hanna: +46739 803070
Robin: +46768 531300
Välkomna!
_____________________________
Soon it’s time for Studentloppet 2021! Therefore, we thought it’s time for some running in Hågadalen on Thursday night. The plan is to run about 8-10 km depending on the weather, for those who want, you can run further or leave earlier. The terrain will vary but will mostly consist of forest trails and smaller gravel roads.
EQUIPMENT: Running shoes and a happy mood!
WHERE: We gather in the parking lot at Kung Björn’s hög, also called Hågahögen.
WHEN: Thursday 6/5 at 19:00
Is membership in UppX a requirement? Yes! You can easily become a member here: uppx.se/blimedlem. It costs SEK 60 for student membership and SEK 80 for non-students.
Remember:
If you feel the slightest symptom (cough, sore throat, fever, headache, etc), STAY AT HOME!
Keep a distance (at least 1.5 meters) throughout the activity.
Avoid using public transport to and from our events.
If you have any questions, contact info@uppx.se or
Hanna: +46739 803070
Robin: +46768 531300
UppX