UppX skidtestarhelg i Sälen 2021

Äntligen är det dags igen! UppX kan nu stolt presentera årets Comeback efter coronapandemin med en hejdundrande resa till Sälen och årets skidtestarhelg! Detta är något ni absolut inte vill missa då det är årets chans att träffa likasinnade och komma igång ordentligt för skidsäsongen.
Skidtestarhelgen i Sälen går i år den 2-5 december och innebär premiärskidåkning i Lindvallen där de ledande leverantörerna finns på plats för att erbjuda ett stort produkttest av vinterns nya prylar. Under dagen på fredagen och lördagen kan du testa skidor och snowboards helt gratis. Under kvällsskidåkningen samt söndagens skidåkning behöver du egen utrustning. Du behöver även egna pjäxor/boots för att kunna testa utrustning på plats. Har du ingen utrustning kan du hyra på Aktivt Uteliv i Uppsala där vi får 35% rabatt plus att skidorna körs ut till bussen samt hämtas vid återkomst. Det kommer bli en helg full av skidåkning, korvgrillning i backen, after ski, lekar och massa annat SKOJ!
När: 2:e – 5:e december
Var: Sälen, Lindvallen
Pris: 2500:- (inkl. boende, transport och 3-dagars liftkort)
Medlemskap i UppX ett krav? Ja! Om du inte är det kan du bli det här: https://uppx.se/medlem/
Anmäl er här: https://uppx.se/events/event/uppx-skidtestarhelg-i-salen-2021/anmalan/
Avresa sker från Ekonomikum på torsdagen kl. 16:00. Vi kommer att bo i stugor med 10 bäddar per stuga med kök, två badrum och bastu. Liftarna hålls öppet fre-lör kl. 9.00-18.00 samt sön kl. 9.00-15.30. Aktiviteter och tävlingar kommer att arrangeras av styrelsen! Avresa sker på söndagen kl. 15:00 och resan förväntas ta ca. 5 tim.
Biljetterna släpps i samband med en pub torsdag 4 november kl 19.00. Det finns ett begränsat antal biljetter så var där i tid! Varje person får köpa 2 biljetter. Biljetterna säljs i värmlandskällaren. Om man inte kan komma till biljettsläppspuben kommer en anmälningslänk öppna den 5 november om det finns platser kvar. Betalning sker på plats mha swish eller enl överenskommelse. För att anmälan ska vara giltig så måste medlemsskapet vara betalat inom 5 dagar från anmälan.
För att läsa mer om hur skidtestarhelgen funkar, klicka här: https://www.skistar.com/…/event…/salen-ski-test-weekend/
Hoppas ni är taggade på vintern!
För frågor och mer info:
Arvid: 0707915090
Joar: 0706007593
—————————————————————————————————————————
Finally it’s time again! UppX proudly presents this year’s Comeback after the corona pandemic with a stunning trip to Sälen and this year’s ski test weekend! This is something you absolutely do not want to miss as it is this year’s chance to meet like-minded people and get started properly for the ski season.
The ski test weekend in Sälen this year takes place on Dec 2-5th and involves premiere skiing in Lindvallen, where the leading suppliers are on site to offer a large product test of the winter’s new equipment. During the day on Friday and Saturday, you can try skis and snowboards for free. During the evening and Sunday skiing, you need your own equipment. You also need your own boots to be able to test equipment on site. If you do not have equipment, you can rent at Aktivt Uteliv in Uppsala where we get a 35% discount plus the skis are taken to the bus and picked up on return. It will be a weekend full of skiing, sausage grilling on the slopes, après ski, games and lots of other FUN!
When: December 2nd to 5th
Where: Sälen, Lindvallen
Cost: 2500 : – (incl. Accommodation, transportation, and 3-day ski pass)
Is membership in UppX a requirement? Yes! If you are not already a member you can sign up here: https://uppx.se/medlem/
register here: https://uppx.se/events/event/uppx-skidtestarhelg-i-salen-2021/anmalan/
Departure from Ekonomikum on Thursday at 16:00. We will stay in cottages with 10 beds per cottage with kitchen, two bathrooms and sauna. The lifts are open Friday-Saturday at 9.00-18.00 and Sun at 9.00-15.30. Activities and competitions will be arranged by the board! Departure takes place on Sunday at 15:00 and the trip is expected to take approx. 5h.
Tickets will be released in connection with a pub on Thursday 4 November at 19.00. There are a limited number of tickets so be there on time! Each person can buy 2 tickets. Tickets are sold in Värmlandskällaren. If you cannot get to the ticket release pub, a registration link will open on November 5 if there are places left. Payment is made on site using swish or according to agreement. In order for the registration to be valid, the membership must be paid within 5 days of registration.
To learn more about the ski testing weekend, click here:
https://www.skistar.com/…/event…/salen-ski-test-weekend/
See you!
UppX