Social Distancing Thursdays: Outdoor training

(See English below)
Det kan inte ha gått någon UppX-are förbi att vi har drabbats av en pandemi och att vi alla ska hjälpa till att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Det innebär bl.a. social distansering. UppX har ställt in samtliga planerade resor under våren och kommer inte ordna några större event. Men! Som Folkhälsomyndigheten skrev 2 april: Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta.

UppX ordnar därför under våren, så länge situationen tillåter, “social distancing Thursdays”. Varje torsdag gör vi någonting kul tillsammans, och självklart gör vi det utomhus. Det är viktigt att vi alla följer följande försiktighetsåtgärder:

Om du känner DET MINSTA symptom (hosta, halsont, feber, huvudvärk, etc), STANNA HEMMA!
Håll avstånd (minst en meter) under hela aktiviteten

Passet kommer att göras i grupper om max 10 personer. Skulle vi bli några fler deltagare delar vi in oss i mindre grupper. Totalt kommer vi aldrig vara fler än 20.

När: 14 maj, kl. 18.30
Var: Stadsparken, omväxlande grus och gräs!
Ta med: Vattenflaska och löparskor
För vem: Alla friska som behöver få lite social kontakt och frisk luft och lite puls!

Kostar: Gratis!
Medlemskap i UppX ett krav? Ja! Du blir enkelt medlem här: uppx.se/blimedlem. Det kostar bara 50 kr för medlemskap fram till augusti.
Anmälan: http://uppx.se/anmalan-till-torsdags-utetraning-vt20/
Reservlista: http://uppx.se/reservlista-till-torsdags-utetraning-vt20/


No one in UppX can have missed that there is a pandemic and that we all shall help with decrease the spreading of covid-19, meaning i.e. social distancing. UppX have cancelled all of the trips that was planned for the spring and we will not do any bigger events. However! As Folkhälsomyndigheten wrote April 2nd: Physical activity is good for the public health and it is important that sport and exercise can continue.

UppX will therefore, as long as the situation permits, arrange social distancing Thursdays. This means that every Thursday we do something fun together. Of course we do it outdoors. It is essential that we take following actions:

If you feel even the slightest unwell with cold symptoms, cough, bad throat, headache or fever, STAY HOME!
Keep your distance (at least one meter) during the whole activity

Every activity will be done in groups of maximum 10 people. If we would be more participants we divide in smaller groups. In total, we will never be more than 20.

Thursday 14 of May we will do outdoor training!

We meet at 18 pm next to the bicycle bridge in stadsparken. We will warm up with jogging and running exercises then continue with own bodyweight strength training alternating with sprint running! All exercises will be adapted for all levels and you set your own limits so everybody can join in!

When: 14th May, 18.30
Where: Stadsparken, on both grass and gravel
To bring: Waterbottle and running shoes
For who: All symptomfree that needs some social contact and fresh air
Cost. Free!
Membership in UppX a demand? Yes! You easily become a member here: uppx.se/blimedlem. It only costs 50 SEK and your membership is valid until august.
Registration: http://uppx.se/anmalan-till-torsdags-utetraning-vt20/
Wait list: http://uppx.se/reservlista-till-torsdags-utetraning-vt20/

UppX