Kontakt

Oss når du lättast på mail: info@uppx.se

Om du söker någon specifik post eller person ange det i ämnesraden.

Ordförande – Hanna
Vice Ordförande – Daira
Kassör – Bea
Sekreterare – Lucas
Webbansvarig – Martin
Medieansvarig – Janna
Medlemsansvarig – Rilke
Styrelseledamot – Victor Eb

UppX