Kontakt

Oss når du lättast på mail: info@uppx.se

Om du söker någon specifik post eller person ange det i ämnesraden.

Ordförande – Henrik Zetterberg
Vice Ordförande – Simon Wallin
Kassör – Linnea Eriksson
Sekreterare – Robin Rönneke Belfrage
Webbansvarig – Marcus Johansson
Informationsansvarig – Alfred Birging
Grafisk profilansvarig – Carl Magnus Christerson
Foto/filmansvarig – Josefine Björnsdotter
Styrelseledamot – Bronwen Holloway
Styrelseledamot – Hanne Gezelius

UppX