Kontakt

Oss når du lättast på mail: info@uppx.se

Om du söker någon specifik post eller person ange det i ämnesraden.

Ordförande – Hanna
Vice Ordförande – Joar
Kassör – Beatrice Lorentzen
Sekreterare – Ali
Webbansvarig – Martin
Marknadsföringsansvarig – Signe Christerson
Medieansvarig – Janna Wilhelmsen
Medlemsansvarig – Rilke
Styrelseledamot – Agnes
Styrelseledamot – Arvid Samuelberg

UppX