Bli Medlem

ENGLISH VERSION

För att delta i våra aktiviteter krävs medlemskap i föreningen. Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan. När du fyllt i formuläret får du mail med ditt Medlems-ID och betalningsinformation. Spara ner ditt Medlems-ID då det behövs när du anmäler dig till föreningens event.

Medlemsavgift: 60:-/år för studenter och 80:-/år för icke-studenter. Den förnyas läsårsvis. Betald avgift gäller till nästkommande 1 September. Avgiften går till kostnader förknippade med föreningen såsom hemsida, affischering och liknande utgifter.

Är du redan medlem? Kolla betalningsinfo eller hämta din medlems-ID.

Medlem i Uppsala studentkår?
Ja Nej
Student?
Ja Nej

UppX