Stort grattis till nya styrelsen!

Stort grattis till alla styrelsemedlemmar som blev invalda förra veckan!
Vi ser fram emot ett actionspäckat verksamhetsår där styrelsen kommer utgöras av en härlig blandning av gamla så väl som nya bekantskaper!
 
Ordförande – Inés Varela
Vice ordförande – Caroline Johansson
Kassör – Linnea Eriksson
Webbansvarig – Martin Johansson
Sekreterare – Inga Sjöberg
Grafisk profilansvarig – Mikel Amirola
Foto/filmansvarig – Henrik Zetterberg
Styrelseledarmot – Hanne Lundin
Informationsansvarig – Vincent Carlfjord
Sponsoransvarig – Katharina Kneip
UppX