Info om årsmöte 2023!

Hur funkar det att vara med i UppX styrelse?

Alla i UppX styrelse är med och planerar samt genomför våra event. Sedan har man olika uppgifter beroende på sin post. Ordförande leder arbetet inom styrelsen och har huvudansvar för föreningsverksamheten. I praktiken innebär det att varannan vecka leda mötena, hålla koll på vad som ska genomföras och se till att det vi beslutar på mötena verkligen genomförs. Vice ordförande stöttar ordförande i sitt arbete och håller koll på medlemsregistret. Som sekreterare är du ansvarig för att föra protokoll under våra möten, samt andra administrativa uppgifter kopplat till UppX verksamhet. Som kassör är du ansvarig för föreningens ekonomi. Du är firmatecknare tillsammans med ordförande och har hand om bank och redovisning (easy peasy!). Webbansvarig ansvarar för hemsidans layout, att funktionerna fungerar som de ska samt utveckla dessa efter behov (om man tycker det är kul). Medieansvarig har det övergripande ansvaret för att se till att event fotas samt redigera och publicera foton och/eller filmer från våra event. Som styrelseledamot är du tillsammans med den andra ledamoten ansvarig för större event som tex skidresa och surfresa. En självklarhet i UppX styrelse är att vi hjälps åt och att alla får vara med och engagera sig i att styra upp sina kul ideér! Du som söker och blir invald i styrelsen kommer att sitta i styrelsen från och med samma dag du blir invald till (minst) nästa årsmöte i början av sommaren 2024. Om du vill kan du då återkandidera och stanna ännu längre i styrelsen, wohoo! Vi har möten ca varannan vecka där vi bland annat planerar och utvärderar våra event. Hur mycket tid du vill lägga på din post är upp till dig, minimi är att du genomför det som posten är ansvarig för. Utöver detta brukar vi ha teambuildings som består av allt från sittningar till resor, övernattningar utomhus och kanske en och annan öl. Denna våren har vi bestämt att åka till Norge med styrelsen, woohoo!

Beskrivning av poster hittar du här: https://docs.google.com/…/1tNt3WjvGkraIGFa4iLRh…/edit…

Vad gör valberedningen?

Om du vill ha chansen att bli nominerad av valberedningen till en post i styrelsen ska du maila till dessa senast tre dagar innan mötet. Att bli nominerad av valberedningen innebär att man blir vald som en passande kandidat till en viss post, och om medlemmarna röstar ja till valberedningens förslag på årsmötet blir man invald i styrelsen. Det kan hända att en person också söker posten spontant på plats, och får då presentera sig och förklara varför man söker posten. Medlemmarna får sedan rösta om vilken kandidat de vill välja in i styrelsen. Röstningen sker anonymt, vilket innebär att endast rösträknare kan se hur många röster varje kandidat får. Valberedningen blir invald av medlemmar på ordinarie årsmöte och består ofta av tidigare styrelsemedlemmar, men valberedningen är inte med i det ordinarie styrelsearbetet. Valberedningen har koll på vem som skulle passa bäst på vilken post, så att ta kontakt med dom är bara en fördel!

Hur söker jag spontant på mötet?

Det enda du behöver göra om du vill söka spontant på årsmötet är att dyka upp på mötet. Om valberedningen har hittat en lämplig kandidat till posten så presenteras denne av valberedningen, och sedan får man spontansöka om man vill. Man får då presentera sig och berätta varför man söker posten. Sedan sker en anonym röstning där medlemmarna får rösta om vem som får posten. Om det bara finns en kandidat sökande på en post, får mötet rösta ja eller nej för denne.

Återkandidera?

Att återkandidera betyder att man åter söker sin egen eller en annan post i styrelsen, och kan då sitta kvar i styrelsen om medlemmar röstar ja för detta på det ordinarie årsmötet. Det kan hända att någon annan kandiderar på din post på årsmötet, och då sker en omröstning om vem medlemmarna vill ska få styrelseposten. Om man blir invald i styrelsen på det ordinarie mötet i början av sommaren 2023 får man sitta kvar på sin post i minst ett år.

Hur söker jag till styrelsen?

Du söker genom att maila till valberedningen på valberedning@uppx.se (det kan du göra nu direkt!) med dina kontaktuppgifter och kort vem du är, så kommer valberedningen att ta kontakt med dig för att få veta mer om vilken post du skulle kunna tänkas passa för. Det finns också möjlighet att kandidera på plats under mötet.

Behöver jag någon tidigare erfarenhet?

Nej! Alla är välkomna att söka. Om du har varit med i en styrelse tidigare är det bra, annars lär vi dig allt du behöver veta. Du behöver inte heller ha extremsportat tidigare, även om det kan vara till din fördel för att få plats i styrelsen. UppX är till för både erfarna och nybörjare, men vi i styrelsen är måna om att hitta en balans för att alla ska känna sig säkra och välkomna under våra event. Det viktiga är att du liksom vi har ett intresse och nyfikenhet för extremsport och/eller outdooraktiviteter och vill hänga med likasinnade!

Om jag har frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i UppX på facebook (messenger). Om du inte använder facebook så finns UppX också på info@uppx.se. Om du har frågor om söket kan du också höra av dig på valberedningens mail valberedning@uppx.se.

UppX