Årsmöte 2022 OBS UPPSKJUTET

**ÅRSMÖTET UPPSKJUTET EN VECKA** VI ÅTERKOMMER MED INFO
Nu är det dags för årsmöte!
(English below)
Årsmötet hålls den 14:e september i Värmlands nations läsesal klockan 18-20. Nu letar vi efter fler personer som är taggade på att vara med i det fortsatta styrelsearbetet att forma och utveckla UppX verksamhet! Är du en person som brinner lite extra för att testa nya saker och att utmana dig själv? Känner du att du har en massa idéer som du vill förverkliga eller är du bara nyfiken på att lära dig mer om UppX och att engagera dig? Oavsett vilket så uppmanar vi dig att söka en post i UppX styrelse!
Styrelsen består av åtta personer som anordnar alla de event som UppX erbjuder. Ett axplock av de event UppX har styrt senaste åren är allt från större evenemang som forspaddling i Spanien och skidtestarhelg i Sälen, men även aktiviteter i och kring Uppsala som grottkrypning, bouldering, trailrunning och MTB.
Förutom att anordna event tillsammans så har de olika styrelsemedlemmarna lite postspecifika uppgifter. Vi vill dock poängtera att det mesta av arbetet är eventplanering och görs tillsammans med resten av styrelsen. Det postspecifika av arbetet är en mindre del av arbetet och kräver inga specifika erfarenheter sedan tidigare. Så ta chansen att bli en del av den fantastiska gemenskap som UppX är och fortsätta utveckla Uppsalas bästa förening!
Under mötet kommer styrelsemedlemmar och en valberedning att väljas för mandatperioden september 2022 – september 2023. Betalande medlemmar har rösträtt. Några av posterna kommer att återkandideras av redan sittande styrelsemedlemmar men alla poster är sökbara (se lista nedan).
________________________________
Styrelse:
Ordförande (Vakant)
Vice ordförande (Vakant)
Kassör (Vakant)
Sekreterare (Vakant)
Medieansvarig(Vakant)
Webbansvarig(Vakant)
Ledamot(Återkandideras)
Ledamot (Vakant)
Vad varje post innebär hittar du här: https://docs.google.com/…/1tNt3WjvGkraIGFa4iLRh…/edit
Vårt styrelsearbete sker på svenska, därför vill vi att du förstår muntlig och skriftlig svenska. Det är däremot inget krav att du själv måste kunna prata eller skriva på svenska.
Du söker genom att skicka ett mail till vår valberedning (Simon, Marcus och Maja) och berätta varför du vill vara med i styrelsen, och vilken post du tror kan passa dig! Skicka mail till valberedning@uppx.se
_________________________________________
Hello members!
Now it’s time for the annual meeting!
The meeting will be held September 14th at Värmland’s nation’s reading room between 18 and 20. Now we are looking for people who want to be part of the UppX board! Are you a person who is a little extra passionate about trying out new sports and challenging yourself? Do you feel that you have a lot of ideas that you want to realize or are you just curious to learn more about UppX and to get involved? Regardless, we encourage you to apply for a position on the UppX board!
Note: Our board work is in Swedish, therefore we want you to understand swedish and be able to read Swedish. However, it is not a requirement that you must be able to speak or write Swedish yourself.
The board consists of ten people who organize all the events that UppX offers. A selection of the events UppX has held the recent years are everything from major events such as paddling in Spain and skitest weekend in Sälen, but also activities in and around Uppsala such as cave crawling, bouldering, trail running and MTB.
In addition to organizing events together, the various board members have some post-specific tasks. However, we would like to point out that most of the work is event planning and is done together with the rest of the board. The post-specific part of the work is a small part of the work and does not require any specific experience from the past. So take the chance to become part of the fantastic community that UppX is and continue to develop Uppsala’s best association!
During the meeting, board members and a nomination committee will be elected for the term of September 2022 – September 2023. Paying members have the right to vote. Some of the positions will be re-nominated by existing board members, but all positions are possible to apply for (see list below).
________________________________
The board:
Chairman
Vice Chairman
Treasurer
Secretary
Web Director
Media Director
2 x Board member – 1 x re-nominated
Information about every post you can find here: https://docs.google.com/…/1tNt3WjvGkraIGFa4iLRh…/edit
If you´re interested in applying to a post you can do it by sending an email to the Nomination Committee (Simon, Maja and Marcus). Send an email to valberedning@uppx.se!!
UppX