Inomhusklättring med UppX!

English below

Hallå där!

Nu är det dags för UppX att dra till Klättercentret! På schemat står bouldering och/eller topprepsklättring för både nybörjare, erfarna och extrema!

Vi kommer dela upp oss i mindre grupper så att man får göra det man känner för: bouldering eller topprep. Om du inte har grönt kort kan du antingen hålla dig till bouldering eller testa på att bli säkrad av någon med grönt kort, och de som har grönt/rött kort kommer både få klättra och hjälpa till att säkra varandra och nybörjare. Häng med!

Saknar du grönt kort med är sugen på att skaffa? Grönt kort är alltså en grundutbildning i topprepsklättring och krävs för att få klättra på egen hand och för att säkra andra. Häng med och skaffa det tillsammans med andra UppX:are! Skriv upp dig själv och alla dina vänner på denna länken: https://forms.gle/pwqqXabtqcehG66K8 för mer info. Anmälan är inte bindande på något sätt utan endast en intressekoll.

När: Måndag den 6e mars kl 18:30
Var: Klättercentret Uppsala
Ha på dig: Klättervänliga kläder
Ta med/hyr på plats: Klätterskor (och sele vid topprepsklättring)
Pris: Självkostnadspris. Se info på KCs hemsida: https://www.klattercentret.se/uppsala/engangsbesok/
Övrigt: UppX har några selar och klätterskor till utlån. Skriv till oss på fb senast 2 dagar innan eventet om ni vill låna. Först till kvarn!
Du måste vara medlem i UppX för att delta, om du inte är medlem kan du bli det här (60kr student/år, 80kr icke-student/år): uppx.se/medlem
Frågor? info@uppx.se
Lucas: 0705428066
Bea: 0762220671
Hoppas vi sees!
————————————————
(English)
Hey!
It’s time for UppX to go to Klättercentret! We will do bouldering and/or top rope climbing for both beginners, experienced and the extreme ones!
We’ll divide into smaller groups so that you can do what you feel like: bouldering or top rope. If you don’t have a green card, you can either stick to bouldering or try to be belayed by someone with a green card, and those who have a green/red card will both get to climb and help belay each other and beginners. Come along!
Do you lack a green card and are you keen to get one? A green card is basic training in top rope climbing and is required to climb on your own and to secure others. Join in and take the course together with other UppXers! Register yourself and all your friends at this link https://forms.gle/pwqqXabtqcehG66K8 for more info. The registration is not binding in any way, only a check of interest.

When: Monday, Mars 6 at 6:30 p.m
Where: Klättercentret Uppsala
Wear: Climbing-friendly clothing
Bring/rent on site: Climbing shoes (and harness for top rope climbing)
Price: See info on KC’s website: https://www.klattercentret.se/uppsala/engangsbesok/
Other: UppX has some harnesses and climbing shoes for loan. Write to us on fb no later than 2 days before the event if you want to borrow. First come, first served!

You must be a member of UppX to participate, if you’re not a member you can become one here (60 SEK student/year, 80 SEK non-student/year): uppx.se/medlem

Questions? info@uppx.se

Bea: 0762220671
Lucas: 0705428066

Hope to see you there!

 

UppX