Transceiversök med UppX

Öva på transceiversök med UppX! Med hjälp av tidigare UppX-styrelsemedlemmar, uppdaterar och lär vi oss om lavinkunskap och att söka transceivers.

Snart är vintern är här och många av oss kommer kanske snart befinna oss i fjällmiljö, vilket innebär att vi behöver uppdatera våra lavinsäkerhetskunskaper. En viktig del av det är att lära sig använda en transceiver. Man kanske redan vet hur den fungerar och då är det fortfarande viktigt att öva och hålla kunskapen färsk för att vara trygg med utrustningen när man väl befinner sig i en riskfylld miljö. En transceiver är en sändare som kan ge och ta emot signaler som man använder sig av när man man befinner sig i terräng med lavinrisk.
Det är alltid viktigt att fräscha upp sina kunskaper om lavinberedskap innan man ger sig ut utanför pisten! Detta event är till för både nybörjare och vana skid/brädåkare eller turare.

Fokus kommer inte enbart ligga på att lära sig göra transceiversök, utan också på lite allmän lavinkunskap samt utrustning som man behöver när man befinner sig i lavinterräng.
Ta med egen transceiver om du har, vi kommer även att ha flera extra på plats för utlåning. Oavsett om det är snö eller ej kommer vi att köra övningen!

När: Torsdag 19e januari kl 18:30-ca 20:30
Var: Stadsparken, vi möts vid gula villan (Tantens Gröna Parkcafé)
Ta med: Varma kläder och transceiver/spade/sond om du har
Krav på förkunskaper: Nej
Medlemsskap: Krävs. Du kan bli medlem i UppX här: uppx.se/blimedlem
Kostnad: Gratis!
Välkomna!

Kom ihåg: om du känner minsta förkylningssymtom som huvudvärk, halsont, snuva etc, stanna hemma!

Frågor/avanmälan:
info@uppx.se
Hanna 0739 803070
Rilke 0793 329445

________________________________________________________________________________________

Practice transceiver search with UppX! With the help of former UppX board members, we update and learn about avalanche knowledge and searching for transceivers.

Soon winter is here and many of us will be in a snowy mountain environment, which means that we need to update our avalanche safety knowledge. An important part of that is learning to use a transceiver. You may already know how it works, and then it is still important to practice and keep the knowledge up to date to be safe with the equipment once you are in a risky environment. A transceiver is a transmitter that can give and receive signals that you use when you are in terrain with avalanche risk.
It is always important to refresh your knowledge of avalanche safety before heading out on the slopes! This event is for both beginners and experienced skiers / boarders or hikers.

The focus will not only be on learning to do transceiver tests, but also on some general avalanche knowledge and equipment that you need when you are in avalanche terrain.
Bring your own transceiver if you have one, we will also have some extras to borrow. Whether it is snow or not, we will run the exercise!

When: Thursday 19 January at 18:30-approx. 20:30
Where: Stadsparken, meetup at the Yellow villa (Tantens gröna parkcafé)
Bring: Warm clothes and transceiver/avanlance safety equipment if you have
Experience: No previous experience required.
Membership: Required. You can become a member of UppX here: uppx.se/blimedlem
Cost: Free!
Welcome!

Remember: if you feel slightly unwell with symptoms such as headache, fever, sore throat etc, stay at home!

Questions / cancellation:
info@uppx.se
Hanna 0739 803070
Rilke 0793 329445

UppX