Open water swim – Social distancing thursdays

(See English below)
Det kan inte ha gått någon UppX-are förbi att vi har drabbats av en pandemi och att vi alla ska hjälpa till att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Det innebär bl.a. social distansering. UppX har ställt in samtliga planerade resor under våren och kommer inte ordna några större event. Men! Som Folkhälsomyndigheten skrev 2 april: Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta.

UppX ordnar därför under våren, så länge situationen tillåter, “social distancing Thursdays”. Varje torsdag gör vi någonting kul tillsammans, och självklart gör vi det utomhus. Det är viktigt att vi alla följer följande försiktighetsåtgärder:
Om du känner DET MINSTA symptom (hosta, halsont, feber, huvudvärk, etc), STANNA HEMMA! Håll avstånd (minst en meter) under hela aktiviteten

Varje aktivitet kommer att göras i grupper om max 10 personer. Skulle vi bli några fler deltagare delar vi in oss i mindre grupper. Totalt kommer vi aldrig vara fler än 20.

Denna torsdag kör vi öppetvattensimmning, vi kliver i vid Vårdsätrabadet och simmar tills gruppen är nöjd. Våtdräkt är att rekommendera, det kan nog fortfarande vara ganska kallt. Att kunna simma och känna sig säker i vattnet är ett krav men inga krav på att ha simmat ute eller crawl behövs. Självklart ger vi råd och svarar på frågor om simning efter förmåga. Välkomna att inledda utesäsongen med oss!

När: 17:30
Var: Vi möts vid ICA nära hörnan och cyklar ut (okej att möta upp därute, vi bör vara vid Vårdsätrabadet ca 18:00)
Ta med: Våtdräkt, simmössa eventuellt handskar och/eller skor.
För vem: Alla friska som behöver få lite social kontakt och frisk luft(nybörjare/erfaren?)
Kostar: Gratis!
Medlemskap i UppX ett krav? Ja! Du blir enkelt medlem här: uppx.se/blimedlem. Det kostar bara 50 kr för medlemskap fram till augusti.

Anmälan: http://uppx.se/anmalan-open-water-vt20/

Reservlista om fullt: http://uppx.se/reservlista-open-water-vt20/

Frågor, mer info eller sent återbud:
Simon 070-1576193
info@uppx.se

Vi hoppas vi ses där! 🙂

No one in UppX can have missed that there is a pandemic and that we all shall help with decrease the spreading of covid-19, meaning i.e. social distancing. UppX have cancelled all of the trips that was planned for the spring and we will not do any bigger events. However! As Folkhälsomyndigheten wrote April 2nd: Physical activity is good for the public health and it is important that sport and exercise can continue.

UppX will therefore, as long as the situation permits, arrange social distancing Thursdays. This means that every Thursday we do something fun together. Of course we do it outdoors. It is essential that we take following actions:

If you feel even the slightest unwell with cold symptoms, cough, bad throat, headache or fever, STAY HOME! Keep your distance (at least one meter) during the whole activity

Every activity will be done in groups of maximum 10 people. If we would be more participants we divide in smaller groups. In total, we will never be more than 20.

This thursday we will do open water swimming at Vårdsätrabadet. We want you to be able to swim and feel safe in the water but other than that you don´t need any special experience. We highly reccomend to use a wetsuit, it might be pretty cold in the water. Of course we will answer questions and give advice as good as we can. Welcome to start the outside season with us!

When: 17:30
Where: Meet up outside ICA Nära Hörnan and bike there toghether. (If you want to meet up out there at Vårdsätrabadet it´s ok, we might be there around 18:00)
To bring: recommended: swimsuit, swim cap, optional: gloves and shoes, safety buoy
For who: All symptomfree that needs some social contact and fresh air
Cost. Free!
Membership in UppX a demand? Yes! You easily become a member here: uppx.se/blimedlem. It only costs 50 SEK and your membership is valid until august.

Registration: http://uppx.se/anmalan-open-water-vt20/

Reservelist if fully booked: http://uppx.se/reservlista-open-water-vt20/

Questions, more info or late cancelation:
Simon 070-1576193
info@uppx.com

We hope to see you there! 🙂

UppX